Kiinteistö Fastighetsförsäkring

LokalTapiolas fastighetsförsäkring är närmast avsedd för försäkring av bostadsaktiebolag.

I ett nötskal

  • I fastighetens försäkringar ingår skydd för brand, naturfenomen, läcka, inbrott och skadegörelse samt bräckageskador för hustekniken.
  • Till fastighetsförsäkringen kan man också ansluta skydd mot ansvars- och rättsskyddsrisker och förlust av hyresintäkter.
  • Till fastighetsförsäkringens omfattande skyddsnivå kan man också ansluta en försäkring för plötsliga och oförutsedda skador (All Risk-utvidgning). Då ersätter man också sådana plötsliga och oförutsedda skador från försäkringen, som inte skulle ersättas på basis av de fenomen som nämns i villkoren.
  • Det är möjligt att försäkra byggnadsobjekt till sitt fulla värde och då utgör byggnadens volym försäkringens grund.
  • Objekt kan vid behov även försäkras till ett försäkringsbelopp. Då fastställs försäkringsbeloppet så att det motsvarar byggnadens återanskaffningsvärde.