Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Transportskada

Sök ersättning inom sex månader från skadan. Bekanta dig med anvisningarna nedan och följ dem.

Om du vill sköta en annan persons ersättningsärenden behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

Varutransportskada

Om transportskada inträffar

 • Vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan.
 • Gör en anmärkning till transportören på forsedeln eller skriftligt
 • Anmäl trafik- och brottskada till polisen
 • Sörj för varan och ta fotografier
 • Reservera LokalTapiola möjlighet att granska skadan.

Anmäl transportskada

 • Fyll i transportskadeanmälan
 • Bifoga forsedel, faktura eller reklamation till transportören samt andra dokument som klargör fallet.
 • Du kan ringa till transportersättningar 09 453 3977.

Skicka skadeanmälan

Skicka ansökan jämte bilagor till e-postadressen y-kuljetusvahingot(at)lahitapiola.fi.

Om du skickar per post, använd svarsförsändelseadressen. Portot på kuvertet är betalt.

LokalTapiola-gruppen
Transportförsäkringsersättningar:
Kod 5007453
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Transportörens, speditörens skada

Om transportansvarsskada inträffar

 • Vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan.
 • Anmäl skadan till din uppdragsgivare
 • Säkerställ reklamationerna mellan transportörerna
 • Anmäl trafik- och brottskada till polisen
 • Sörj för varan och ta fotografier
 • Reservera LokalTapiola möjlighet att granska skadan.

Anmäl transportansvarsskada

 • Fyll i anmälan om transportansvarsskada
 • Vanligtvis förutsätter utredning av en transportskada tilläggsutredningar. Bifoga forsedel, den reklamation du mottagit och det ersättningskrav jämte bilagor som den som lidit skada framställt samt andra dokument som klargör fallet.
 • Du kan ringa till transportersättningar 09 453 3977.

Skicka skadeanmälan

Skicka ansökan jämte bilagor till e-postadressen y-kuljetusvahingot(at)lahitapiola.fi.

Om du skickar per post, använd svarsförsändelseadressen. Portot på kuvertet är betalt.

LokalTapiola-gruppen
Transportförsäkringsersättningar:
Kod 5007453
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE