Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Ett fordon behöver bogseras

Om du använder en märkesspecifik mobilitetsgarantitjänst eller ett leasingföretags tjänster, ska du i första hand kontakta dem. I annat fall ska du ringa vår larmtjänst +358 800 04531. Larmtjänsten kontrollerar ditt försäkringsskydd och kan beställa bogseringen. Om ditt fordon är försäkrat med kaskoförsäkringen Loistokasko, ordnar larmtjänsten även en ersättningsbil åt dig.

Gör så här

 1. 1. Bogsering har beställts via Larmtjänsten

  Du behöver inte göra en separat skadeanmälan när Larmtjänsten har beställt bogsering från vår samarbetspartner.

  Om du har varit med om en kollision eller haft kostnader på grund av att din resa avbrutits, gör en skadeanmälan i vår nättjänst.

 2. 2. Jag beställde bogseringen själv

  Om din kaskoförsäkring inkluderar bilräddningsförsäkring och bogseringsföretaget är vår partner, skickar företaget fakturan direkt till oss; du behöver inte göra en skadeanmälan om bogseringen.

  Om bogseringsföretaget inte är vår samarbetspartner har företaget eventuellt inte rätt till direktfakturering. Betala i så fall bogseringen själv och ansök om ersättning för kostnaderna i vår nättjänst.

  Vi ersätter skäliga kostnader för bogsering från skadeplatsen till närmaste kompetenta verkstad.

  Logga in på nättjänsten

Vanliga frågor

Från bilräddningsförsäkringen ersätter vi bogsering av ett fordon som har blivit körodugligt på grund av ett tekniskt fel eller en kollision. Dessutom ersätter vi kostnader för lyft av fordon som kört av vägen.

Vi ersätter skäliga kostnader för bogsering till närmaste kompetenta verkstad. Från försäkringen ersätter vi inte bogsering som hör till märkesspecifik mobilitetsgaranti eller resefortsättningstjänst.

Bilräddningsförsäkringen ingår i största delen av kaskoförsäkringar för våra privatkunder. Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd i vår nättjänst.

Med kaskoförsäkringens bilräddningsförsäkring ersätter vi bogsering från skadeplatsen till närmaste kompetenta verkstad. Vår samarbetspartner hjälper dig att välja verkstad.

Från bilräddningsförsäkringen ersätter vi också rimliga resekostnader som orsakas av avbruten resa.

När ditt fordon är försäkrat med Lyxkasko ersätter vi kostnaderna för en ersättande bil om resan har avbrutits på grund av ett tekniskt fel eller en kollision. Du får ytterligare anvisningar från Larmtjänsten.

Det finns ingen självrisk i bilräddningsförsäkringen för privatkunder.

Du kan anmäla resekostnaderna genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst. Vänligen behåll kvittona, vi kommer att be om dem vid behov.