<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ett fordon skadades

Skador som orsakats på ditt eget fordon ersätter vi från kaskoförsäkringen. Exempel på sådana skador kan vara att fordonet har krockat med ett hinder, en brandskada eller att du har kört ner i ett dike. Om du med ditt fordon har orsakat skador för andra, ersätter vi dessa från din trafikförsäkring. På motsvarande sätt ersätts skador som andra orsakar på ditt fordon från det fordonets trafikförsäkring.