Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hem- och egendomsskada

Bekanta dig med anvisningarna och gör enligt dem. Reservera LokalTapiola möjlighet att granska skadan när det gäller större skador. Gör dig alltså inte av med skadad egendom själv. Sök ersättning inom ett år från skadefallet.

Om du vill sköta en annan persons ersättningsärenden behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

  • Börja skydda byggnaden och röja fallna träd så fort som möjligt.
  • Ta bort träd som fallit på, lutar mot eller som riskerar att falla på en byggnad. Be vid behov ska du be om hjälp med trädröjning av proffs eller räddningsverket.
  • Om vattentaket har skadats ska du skydda taket med presenning. På det sättet kan regn- och smältvatten inte komma in. Använd säkerhetsutrustning, till exempel säkerhetssele, rep och skyddande skor.
  • Fotografera byggnaden och gårdsområdet innan röjningsarbetet inleds. Det behovs såväl allmänna bilder på den försäkrade egendomen som närbilder av den skadade egendomen.
  • Vid elavbrott ska du hålla frysen stängd. På det sättet håller livsmedlen utan att ta skada i flera timmar.

Då den akuta situationen är förbi ska du förhindra ytterligare skador: ta bort släckningsvatten, lyft bort lösegendom från golvet så att vattnet inte sugs in i den och vädra ut rökgaser.

LokalTapiolas larmtjänst 0800 0 4531 ger ytterligare instruktioner. Larmtjänsten har jour dygnet runt.


Ta foton på den skadade egendomen. Behåll den egendom som du söker ersättning för tills skadeärendet har behandlats.


Om det har skett ett brott ska du anmäla saken till polisen. Gå till polisens webbsidor.

Lista skadorna, ta bilder på skadorna och städa först då polisen har gett tillstånd.

Om det inte är möjligt att reparera inbrottsskador ska du göra ett tillfälligt skydd genom att spika fast dörr eller fönster eller spika fast en skiva framför.


  • Reservera möjlighet för LokalTapiola att granska skadan, så inled inte rivnings- eller röjningsarbeten innan du har fått tillstånd.
  • I ett husbolag ska du genast anmäla skadan till disponenten eller servicebolaget.