Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

En brand förstörde egendom

När den akuta situationen är över, är det viktigt att förhindra att ytterligare skador uppstår. Be vid behov om hjälp av experter.

Gör så här

 1. 1. Förhindra ytterligare skador

  Vädra ut rökgaserna, avlägsna släckvattnet och flytta bort lösegendomen från golvet så att den inte absorberar vattnet.

 2. 2. Anmäl en skada

  Fotografera om möjligt den skadade egendomen och rapportera skadan. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna innan reparationen påbörjas.

  Logga in på nättjänsten

 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig och kommer överens om fortsatta åtgärder. Vid behov beställer vi och bekostar en skadekartläggning.

 4. 4. Be entreprenörerna om nödvändiga handlingar

  Begär ett anbud på reparationer samt ett skatteskuldsintyg och ArPL-intyg av entreprenörerna och skicka dessa till oss för godkännande. Om du vill kan du låta oss sköta begäran om anbud och då begär vi även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.

Observera också detta

Om du på grund av en skada som ersätts måste flytta hemifrån under reparationstiden, så kan vi ersätta extra kostnader från lösegendomsförsäkringen under högst ett års tid. Avtala på förhand om boendekostnaderna med oss. I mån av möjlighet hjälper vi till med att ordna inkvartering.


Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.