Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En vattenskada skadade egendom

I händelse av ett plötsligt rörläckage eller om det rinner vatten från apparaten, är det viktigt att snabbt sträva efter att förhindra att vattnet rinner in i strukturerna. Stäng av vattentillförseln från huvudventilen. Torka upp vattnet och be vid behov om hjälp av experter.

Gör så här

  1. 1. Förhindra ytterligare skador

    För att förhindra ytterligare skador är det viktigaste att agera snabbt: om vattnet fortsätter att rinna ut, stäng huvudavstängningsventilen eller förhindra vattentillförseln. För att förhindra uppkomsten av ytterligare skador, torka upp vattnet från redan våta ytor.

  2. 2. Anmäl en skada

    Fotografera om möjligt den skadade egendomen och rapportera skadan. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna innan reparationen påbörjas.

  3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

    När vi har fått din skadeanmälan, meddelar vi dig om fortsatta åtgärder. Orsaken till och omfattningen av en läckageskada utreds i regel vid en fuktkartläggning som vi vid behov beställer och betalar.

Observera också detta

Om du på grund av en skada som ersätts måste flytta hemifrån under reparationstiden, så kan vi ersätta extra kostnader från lösegendomsförsäkringen under högst ett års tid. Avtala på förhand om boendekostnaderna med oss. I mån av möjlighet hjälper vi till med att ordna inkvartering.

Vanliga frågor

I egnahemshus finns vattnets huvudavstängningsventil oftast i husets tekniska utrymmen eller i närheten av vattenmätaren.

I ett bostadsaktiebolag lönar det sig att kontakta disponenten eller servicebolaget för att stänga huvudavstängningsventilen och i övrigt följa bostadsaktiebolagets anvisningar.

Du ansvarar för de kostnader som uppstår för att förhindra ytterligare skador eller för att reparera skadan, tills vi fattar ett beslut om ersättning. Du får ett beslut så snart som möjligt, antingen muntligt eller skriftligt, när det står klart att skadan är ersättningsgill.

Skadans ersättningsbarhet klargörs när en fuktkartläggare har kontrollerat situationen.

Om skadan ska ersättas och ditt hem är försäkrat med Omfattande eller Bas hemförsäkring, ersätter vi skadan från din hemförsäkring. Du kan kontrollera omfattningen av din hemförsäkring i ditt försäkringsbrev eller försäkringsuppgifterna i vår webbtjänst.

Eventuellt åldersavdrag och självrisk dras av från ersättningen.

Om du bor i ett egnahemshus ansvarar du själv för skadan. I bostadsaktiebolag fördelas ansvaret mellan bostadsaktiebolaget och delägaren på basis av lagen om bostadsaktiebolag och bolagsordningen.

Om skador har uppstått på konstruktioner eller ytmaterial på grundnivå är bostadsaktiebolaget i första hand ansvarigt för dem.

Som delägare i ett bostadsaktiebolag ansvarar du på basis av delägarens underhållsansvar för den fasta inredningen i lägenheten t.ex. golvmaterial som är dyrare än grundnivån. Som boende är du alltid också ansvarig för lägenhetens lösöre.

Ansvaret mellan den boende och bostadsaktiebolaget påverkas också av om skadan har orsakats av den boendes försummelse eller exempelvis att rörsystemet har gått sönder.