Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Lös egendom i hushållet har gått sönder

Den omfattande hemförsäkringen ersätter vanligen hushållets egendom, såsom hushållsmaskiner, teveapparater och annan elektronik samt annan egendom i hushållet som gått sönder. Huruvida det är värt att reparera en hushållsmaskin eller skadat lösöre beror på lösörets värde och ålder. Om apparatens garanti är i kraft och apparaten har gått sönder av sig själv utan någon extern faktor, ska du kontakta säljaren eller importören av apparaten för att utreda saken. Hemförsäkringen täcker inte fel som omfattas av garanti.

Gör så här

 1. 1. Be om en offert på reparationskostnaderna.

  Om apparaten är värdefull och skadan eventuellt kan repareras, ska du be om en offert på reparationskostnaderna.

  Beställ hem service för att bedöma om apparaten kan repareras. Dina närmaste servicebutiker kan du söka till exempel med hjälp av Google Maps.

  Vi ersätter dig för kostnaderna för bedömningen av apparaten i efterhand.

  När du känner till reparationskostnaderna, ska du göra skadeanmälan på nätet. Ta reda på uppgifterna om apparatens märke och modell samt pris på en ny motsvarande apparat till skadeanmälan.

  Det är inte obligatoriskt att låta reparera en apparat som har gått sönder. Du kan använda ersättningsbeloppet på önskat sätt.

 2. 2. Ta fotografier av lösöret som har gått sönder

  Till skadeanmälan kan du bifoga bilder på föremålet som har gått sönder eller skadats. Vi ber om bilder och ytterligare redogörelser vid behov.

 3. 3. Anmäl en skada

  Anmäl skadan i vår nättjänst. Innan du gör skadeanmälan ska du ta reda på uppgifter om det skadade föremålets märke och modell samt priset på ett nytt motsvarande föremål.

  Logga in på nättjänsten

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

Från den omfattande hemförsäkringen ersätter vi hushållsapparater som har gått sönder.

Tyvärr täcker inte försäkringen alla möjliga situationer. De vanligaste situationerna där vi inte kan utbetala ersättning är förlust av varor, skador orsakade av husdjur, skador orsakade av normala väderförhållanden och defekter som täcks av garantin.

Hem-/lösegendomsförsäkringen täcker vanliga föremål avsedda för privat bruk, till exempel möbler, hushållsapparater, kläder och sportutrustning. Dessutom är till exempel cyklar, roddbåtar, glasögon och värdesaker också försäkrade genom din hem-/lösegendomsförsäkring.

Hem-/lösegendomsförsäkringen täcker inte till exempel djur, motorfordon eller delar av dem, eller din arbetsgivares egendom. Till exempel lönar det sig inte att ansöka om ersättning för bilnycklar eller däck från hemförsäkringen, utan från fordonets kaskoförsäkring.

Från den omfattande hemförsäkringen ersätts vanligen även glasögon som har gått sönder.

Du ska ha uppgifter om apparatens eller föremålets märke, modell och inköpsår. Ta även reda på priset på ett nytt motsvarande föremål, till exempel via återförsäljarnas webbplatser.

Särskilt hushållsapparater som är högst 3 år gamla och i synnerhet värdefulla hushållsapparater är ofta värda att reparera. I sådana situationer kan du beställa hem en reparatör från servicebutiken för att utvärdera om det lönar sig att låta reparera apparaten.

Om apparaten är äldre, är det inte nödvändigtvis lönsamt att låta reparera den. I dessa situationer rekommenderar vi att du först gör en skadeanmälan och sedan väntar på kontakt eller ett ersättningsbeslut.