Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

En mobiltelefon eller pekplatta gick sönder

Om skärmen på en telefon eller pekplatta har gått sönder eller om enheterna har skadats på annat sätt, behöver du inte anmäla skadan. I de flesta fall kan enheten repareras samma dag hos någon av våra servicepartner, och vår partner skickar de nödvändiga uppgifterna till oss. Hitta vår närmaste partner via sökfunktionen nedan.

Gör så här

 1. 1. Lämna in enheten hos vår servicepartner

  Ta med ditt identitetsbevis som ska användas av vår servicepartner för att verifiera ditt försäkringsskydd. Om det lönar sig att reparera din apparat, betalar du endast självrisken när du använder vår servicepartner.

  Hitta vår närmaste servicepartner

  Om du inte kan sköta ärendet hos en servicefirma, kan du skicka din apparat till Fonum per post. Anvisningar för att skicka per post hittar du på Fonums nätsidor.

  Om du vill kan du också använda en annan servicefirma. Vänligen notera att i dessa fall bör du själv betala för servicen och sedan söka ersättning på vår nättjänst.

 2. 2. Granska de olika ersättningsalternativen

  Vår servicepartner kommer att gå igenom de olika ersättningsalternativen med dig. I första hand reparerar vår partner din enhet och vid underhåll betalar du självriskandelen i din försäkring. Om du inte vill att enheten ska repareras kan du få ersättningen i pengar enligt verkstadens reparationskalkyl. Om du vill kan du också köpa en ny enhet via vår servicepartner.

Vanliga frågor

I de flesta fall kan vi ersätta telefon, surfplatta eller annan mobil enhet som gått sönder med Omfattande hemförsäkring eller resgodsförsäkring.

Du kan kontrollera omfattningen av din hemförsäkring i ditt försäkringsbrev eller i försäkringsinformationen i vår webbtjänst.

Det lönar sig oftast att låta reparera en ganska ny och värdefull mobilapparat. Det kostar i genomsnitt 200 euro att byta en mobilskärm.

I de flesta fall, blir telefonen nästan som ny på utsidan efter byte av skärm, även om skadorna och skavankerna ser illa ut först.

Om du redan har låtit reparera din enhet, kan du ansöka om ersättning för reparationskostnader i vår webbtjänst.

Vanligtvis är självrisken 150 eller 200 €. Du kan kontrollera självrisken för din försäkring i din försäkringsinformation i vår webbtjänst.

Självriskens storlek klargörs också hos vår servicepartner, så du behöver inte nödvändigtvis ta reda på det själv i förväg.

Lämna ändå in telefonen för service. Om telefonen vid service visar sig vara olämplig för reparation eller utbyte, kommer ersättningen vi betalar att baseras på priset på en ny enhet med motsvarande egenskaper, med hänsyn till eventuellt åldersavdrag och självrisken. Det eventuella åldersavdraget påverkas av åldern på den trasiga enheten.

Vi betalar alltid ersättning i första hand enligt reparationskostnaderna, så lämna in din trasiga telefon till ett servicecenter för bedömning. Efter bedömningen kan vi betala ersättningen åt dig i kontanta medel. Om telefonen vid service visar sig vara olämplig för reparation eller utbyte, kommer ersättningen vi betalar att baseras på priset på en ny enhet med motsvarande egenskaper, med hänsyn till eventuellt åldersavdrag och självrisken. Det eventuella åldersavdraget påverkas av åldern på den trasiga enheten.

Om du har tappat bort din telefon, lämna in en skadeanmälan online.