Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Skade- och missbruksregister samt förhindrande av penningtvätt och terrorism

Inom försäkringsbranschen används försäkringsbolagens gemensamma skaderegister och missbruksregister dit försäkringsbolagen överlåter uppgifter om skador samt om brott och brottsmisstanke som riktats mot försäkringsbolagen och vars uppgifter försäkringsbolagen kan använda i försäkrings- och skadehandläggning. Syftet med registren är att, genom att dela information mellan försäkringsbolagen, förhindra och avslöja brottslighet som riktas mot försäkringsbolagen. LokalTapiola också överlåter uppgifter till registren och använder uppgifter överlåten.

Till skaderegistret överlåts basuppgifter om skador som anmälts till försäkringsbolagen. I registret antecknas uppgifter om skadefall och om den registrerade. När försäkringsbolaget registrerar skadans basuppgifter i skaderegistret, får försäkringsbolaget kännedom om eventuella skadeuppgifter som ersättningssökanden anmält till andra försäkringsbolag. Syftet med skaderegistret är att förhindra att ersättning söks på felaktiga grunder hos flera försäkringsbolag.

Till missbruksregistret överlåts uppgifter om brott som riktats mot försäkringsverksamheten som försäkringsbolaget bedriver och om misstanke om dem. I registret samlas uppgifter bland annat om skadefall och om den registrerade. En anteckning i missbruksregistret förutsätter att det misstänkta brottet har anmälts till polisen eller åklagaren. En anteckning som gjorts till följd av misstanke om brott raderas från registret om den registrerade personen konstateras vara oskyldig till gärningen i domstolen eller om man avstår från rättsprocessen. Uppgifterna i missbruksregistret används för att förhindra och avslöja brott som riktas mot försäkringsbolagen.

LokalTapiola kan använda kundens identifieringsuppgifter och andra personuppgifter enligt vad som stadgas i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism för att förhindra, avslöja eller utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.