Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Skade- och missbruksregister samt förhindrande av penningtvätt och terrorism

Försäkringsbranschen använder ett gemensamt skaderegister och missbruksregister. I skaderegistret samlas uppgifter om skador och syftet med registret är att hindra att ersättning ansöks på felaktiga grunder hos flera bolag. I missbruksregistret sparas uppgifter om de personer som har gjort sig skyldiga till brott mot ett försäkringsbolag. Uppgifterna i registren i fråga används endast för att hindra och avslöja brottslighet som riktas mot försäkringsbolagen.

LokalTapiola kan använda kundens identifieringsuppgifter och andra personuppgifter enligt vad som stadgas i lagen om penningtvätt och av finansiering av terrorism för att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.