Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Pappersfri tjänst

När du väljer den pappersfria tjänsten, skickar vi alla dina försäkringshandlingar digitalt till vår nättjänst. Ta även i bruk e-faktura för lättare fakturabetalning. Vi skickar till en del av våra kunder ett sms om att vi övergår till pappersfri tjänst.

Så här fungerar den pappersfria tjänsten

Du kan sköta försäkrings- och investeringsärenden datasäkert och smidigt i vår nättjänst. Vi meddelar dig per sms eller e-post när du har fått post, nya handlingar eller en eventuell faktura till nättjänsten.

 • Vi skickar dina försäkringshandlingar såsom försäkringsbrev, meddelanden och fakturor till nättjänsten.

 • Du kan sköta dina försäkringsärenden smidigt och datasäkert på nätet.

 • Vi skickar även fakturan till nättjänsten, om du inte har beställt e-fakturor av oss.

Du kan ta i bruk den pappersfria tjänsten med ett klick i vår nättjänst. Kontrollera att din e-postadress och ditt telefonnummer är korrekta.

Logga in på nättjänsten

Du betalar enklast med en e-faktura

När du har tagit i bruk den pappersfria tjänsten får du även försäkringsfakturorna till nättjänsten, om du inte använder e-faktura. Vi rekommenderar dock e-faktura eftersom det är det enklaste sättet att betala fakturor.

Beställ ett e-fakturaförslag i vår nättjänst. Vi skickar dig ett fakturaförslag eller förslagen med färdiga uppgifter om fakturerare. Kom ihåg att godkänna dem alla i din nätbank.

Vänligen beakta även att e-fakturaförslaget endast syns i OP:s och Nordeas mobilbank.

Läs mer om e-faktura.

Logga in på nättjänsten

Kontrollera att telefonnumret och e-postadressen som du har uppgett för meddelanden är korrekta. Om din e-postadress eller ditt telefonnummer ändras, kom ihåg att uppdatera dem i dina kunduppgifter i nättjänsten. På det här sättet säkerställer du att den pappersfria tjänsten fungerar även i fortsättningen.

Om vi ser att e-postmeddelandet inte går fram, skickar vi brevpost till dig med en anmärkning om det. Eventuella påminnelsefakturor och uppsägningsaviseringar skickas också som brevpost.

E-postmeddelandena skickas över ett öppet nätverk. De aviseringsmeddelanden som vi skickar innehåller inga försäkrings- eller ersättningsuppgifter, men de innehåller information om att du har en kundrelation hos LokalTapiola. Denna uppgift omfattas av försäkringssekretessen. Detta godkänner du när du börjar använda den pappersfria tjänsten.

Du får försäkringshandlingarna till nättjänsten efter att du har tagit i bruk den pappersfria tjäsnten. I nättjänsten lagrar vi försäkringshandlingar för innevarande år och året före. Du kan ladda ned dina försäkringshandlingar i pdf-format till din dator.

Om vi vid byte av försäkringsperiod har gjort ändringar i din försäkring, hittar du närmare information om ändringarna i försäkringsbrevet eller i avsnittet Försäkringar i meddelandet, som du kommer åt via länken Läs meddelande på informationssidan för den ifrågavarande försäkringen. Försäkringsbrevet hittar du i avsnittet Meddelanden/Handlingar i nättjänsten.

Olika utsatta tider för försäkringarna eller fakturorna, såsom besvärstid, beräknas ha börjat sju dagar efter att handlingen har publicerats i nättjänsten.

När du tagit i bruk den pappersfria tjänsten, sparas dina försäkringshandlingar datasäkert i vår nättjänst. Du hittar dina försäkringsuppgifter enkelt oberoende av tid och plats. Du kan sköta dina försäkringsärenden i nättjänsten och där kan du kontakta vår kundtjänst, till exempel via chatten eller genom att skicka ett meddelande. När du loggat in i nättjänsten har du redan identifierat dig vilket gör att du kan sköta ärenden smidigt.

Du kan logga in i nättjänsten uppe till höger på webbplatsen lokaltapiola.fi där du hittar knappen Logga in. Inloggningen i nättjänsten sker med egna bankkoder eller mobil ID.

I nättjänsten kan du själv sköta många olika ärenden som gäller dina försäkringar eller investeringar.

Du kan till exempel göra följande saker:

 • Uppdatera dina kontaktuppgifter

 • Ändra ditt kontonummer

 • Ge marknadsföringstillstånd

 • Begära mer betalningstid för faktura

 • Anmäla en skada

 • Söka ersättning

 • Be om att dina försäkringar ändras

 • Skriva ut försäkringsintyg

 • Ta i bruk e-faktura

 • Sköta dina investeringsärenden.

När du använder den pappersfria tjänsten får du ännu eventuella påminnelsefakturor och uppsägningsbrev i pappersform på posten. Alla annan försäkringspost hittar du i vår nättjänst.

Du kan själv aktivera den pappersfria tjänsten i vår nättjänst. Du kan logga in i tjänsten med dina bankkoder eller med mobil ID. När du loggat in, klickar du på Egna uppgifter uppe till höger. Där kan du välja den pappersfria tjänsten och klicka på knappen Ta i bruk. Du kan även be att personalen i kundtjänsten aktiverar den pappersfria tjänsten för dig.

Vi vill försäkra oss om att våra kunder kan sköta ärenden på ett säkert och tryggt sätt och därmed uppmuntrar vi dig att börja använda den pappersfria tjänsten. När du använder den pappersfria tjänsten får du försäkringsposten datasäkert i vår nättjänst. Du får givetvis försäkringshandlingarna hem per post om du meddelat oss inom en skälig tid att du inte vill använda den pappersfria tjänsten.

Vi skickar sms om att vi övergår till pappersfri tjänst till våra kunder som är 18–70 år gamla. Vi skickar inte sms:et till kunder som har avtal om direktbetalningstjänst.

Vi beklagar om vi i misstag skickat meddelandet till din närstående som står under intressebevakning. Om din närstående fått sms:et kan intressebevakaren kontakta vår kundtjänst och be att kundtjänsten kontrollerar kunduppgifterna och intressebevakningsfullmaktens giltighet.

Du kan logga in i vår nättjänst med dina bankkoder eller med mobil ID. När du loggat in, klickar du på Egna uppgifter uppe till höger. Där kan du välja att sluta använda den pappersfria tjänsten.

Den pappersfria tjänsten kostar inget. När dina försäkringshandlingar och fakturor är i nättjänsten eller när du använder e-faktura, kan du få fakturorna i rentav sex eller tolv betalningsposter. Användningen av den pappersfria tjänsten berättigar inte till rabatter på försäkringar eller till andra förmåner.

Vi meddelar dig per sms om en ny försäkringshandling och faktura som du fått i nättjänsten. Du får i god tid före förfallodagen veta att du har en faktura som måste betalas. Du hittar försäkringsfakturan under Fakturor.

Försäkringshandlingar såsom försäkringsbrev, försäkringsvillkor och annan eventuell information om försäkringar hittar du under Försäkringar.