Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Arbetspensionsskydd

Arbetspensionen ger skydd då inkomsterna på grund av ålderdom, arbetsoförmåga eller familjens försörjares död minskar eller upphör. Arbetspensionen är lagstadgad, så varje arbetsgivare är skyldig att vid anställning av en arbetstagare teckna en pensionsförsäkring. Också företagare ska teckna en arbetspensionsförsäkring åt sig.

 

 

I ett nötskal

  • Arbetspension intjänas på basis av arbete: för arbetstagare på årsinkomsten och för företagare enligt fastställd FöPL-arbetsinkomst.
  • Arbetstagare och företagare får regelbundet ett arbetspensionsutdrag på posten och i det berättas om den intjänade arbetspensionen.
  • Folkpensionen från Folkpensionsanstalten tryggar existensminimum om arbetspension inte betalas alls eller om arbetspensionen blir liten.

LokalTapiolas arbetspensionspartner är Elo.

Ansökan om förmånspension

Förmånspensionsförsäkringen är en gruppensionsförsäkring som ingår i livförsäkringsklass 1 enligt 6 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsklasser, vilken arbetsgivaren kan ha tecknat för sina anställda för att komplettera deras lagstadgade arbetspension. Försäkringsgivaren är LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Du kan ansöka om Förmånspension genom att fylla i och returnera blanketten nedan till LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Den lagstadgade pensionen söks med en separat ansökan från ditt arbetspensionsbolag.

Ansökan om förmånspension (pdf).


Se också