Arbetspensionsskydd

LähiTapiola LokalTapiola

Arbetspensionen ger skydd då inkomsterna på grund av ålderdom, arbetsoförmåga eller familjens försörjares död minskar eller upphör. Arbetspensionen är lagstadgad, så varje arbetsgivare är skyldig att vid anställning av en arbetstagare teckna en pensionsförsäkring. Också företagare ska teckna en arbetspensionsförsäkring åt sig.

 

 

I ett nötskal

  • Arbetspension intjänas på basis av arbete: för arbetstagare på årsinkomsten och för företagare enligt fastställd FöPL-arbetsinkomst.
  • Arbetstagare och företagare får regelbundet ett arbetspensionsutdrag på posten och i det berättas om den intjänade arbetspensionen.
  • Folkpensionen från Folkpensionsanstalten tryggar existensminimum om arbetspension inte betalas alls eller om arbetspensionen blir liten.

LokalTapiolas arbetspensionspartner är Elo.


Se också:

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.