Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för hyrestagare

Det är viktigt att du försäkrar ditt hem när du flyttar till en hyresbostad. Hyresgivaren och bostadsaktiebolaget förutsätter också ofta att en hemförsäkring tecknas. Hemförsäkringen ger skydd för din lösegendom men också för fasta inredningar i lägenheten och vid ansvarsskador. Bekanta dig med våra hemförsäkringar och köp på webben.

Varför skall hyrestagaren ha hemförsäkring?

  • Hyresgivarna och bostadsaktiebolagen förutsätter ofta att hyrestagaren har en gällande hemförsäkring för att den boende ska ha en ansvarsförsäkring och för att även fasta inredningar i bostaden ska vara försäkrade vid skador. Bostadsaktiebolagets och hyresgivarens försäkringar ersätter nämligen inte skador på hyrestagarens lösegendom eller skador för vilka hyrestagaren enligt lag har skadeståndsansvar.
  • Med hemförsäkringen skyddar du lösegendomen i din bostad men också fasta inredningar i bostaden såsom golv- och väggytor och skåp vilka är på aktieägarens ansvar. Hyrestagarens försäkring är alltså också till godo för hyresgivaren.
  • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring ingår som standard i hemförsäkringen. Från ansvarsförsäkringsskyddet kan ersättas skador som du till exempel av oaktsamhet har orsakat en annan person eller dennes egendom och som du enligt lag har skadeståndsansvar för. Det är ovanligt med skadeståndsansvar men om man själv råkar ut för det, kan ersättningsbeloppen vara enorma och följa med resten av livet.

Hemförsäkringens pris i en hyresbostad

Utöver omfattningen av det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen till exempel av din ålder och hemmets yta samt bostadens läge. Räkna priset på din nya hemförsäkring och köp den behändigt på nätet. Du kan samtidigt ta i bruk den pappersfria tjänsten och då får du alla försäkringshandlingar till nättjänsten och värnar om naturen.

Räkna ut och köp

Vad ersätter försäkringen i en hyresbostad?

  • Din tvättmaskin går sönder och vattnet rinner ut på badrumsgolvet och orsakar en vattenskada. Hemförsäkringen ersätter skada på bostadens fasta inredningar såsom torkning och ytmaterial. Försäkringen ersätter också om din lösegendom skadas vid vattenskadan.
  • Hemförsäkringen finns som skydd för dig även då du till exempel på grund av en brand eller vattenskada måste flytta från din bostad och behöver en ersättande bostad.
  • Omfattande hemförsäkring ersätter bräckage på anordningar till exempel om du tappar din mobil. För ny elektronik och nya hushållsmaskiner lönar det sig att teckna Omfattande Plus-skydd för hemmets lösegendom. Med skyddet Omfattande Plus får du större ersättning vid skador på ny egendom, då egendomens ålder påverkar ersättningen först i en högre ålder.
  • Försäkringen på basnivå är tillräcklig om du inte behöver skydd vid bräckage. Försäkringen på basnivå är förmånligare och ger skydd för ditt hem och din egendom bland annat vid brand-, läckage- och stöldskador.
  • Ansvarsförsäkringen täcker bl.a. skador som orsakats av barn och hund samt skador som du till exempel genom ditt vållande eller oaktsamhet orsakat bostadsaktiebolaget.
  • Rättsskyddsförsäkringen gör det möjligt att anlita juristhjälp i tviste- eller brottmål till exempel i tvister som gäller hyresavtal.
  • De ovan beskrivna skadorna är exempel på skador som ersätts från hemförsäkringen men från hemförsäkringen kan även ersättas många andra skador. Vilka skador försäkringen ersätter beror på omfattningen av försäkringsskyddet.

Vill du läsa mer om hemförsäkring i olika boendeformer?

Välj den bästa försäkringen för din boendeform och bekanta dig närmare med innehållet i försäkringen.

Bekanta dig med hemförsäkringar för hög- och radhus

Bekanta dig med hemförsäkringar för egnahemshus

Bekanta dig med hemförsäkringar för par- och fristående hus

Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Skadeanmälan