Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Elbilsförsäkring

Med LokalTapiolas försäkring för elbilar försäkrar du hybridbilar och helt eldrivna bilar. Elbilsförsäkringen innehåller en kasko- och trafikförsäkring. Med räknaren kan du räkna priset på försäkringen och välja den bästa försäkringen för din elbil:

Välj Finlands populäraste bilförsäkring för din elbil

  • Hos oss ingår batteriet, bilens dyraste del, alltid i försäkringen.
  • Även bilens laddningskablar ingår i försäkringen.
  • Bilräddningsförsäkringen som ingår i kaskoförsäkringar för personbilar ersätter bogsering av elbilen till närmaste laddningsplats om batteriet töms.
  • LokalTapiolas bilförsäkring är Finlands populäraste (Traficom: Registreringsstatistik över fordon). Nu får du Finlands populäraste bilförsäkring också för din elbil behändigt på webben.
  • Som enda i Finland: Du får S-gruppens Bonus också för elbilens försäkring.

Vad borde man beakta vid försäkring av en elbil?

I LokalTapiolas bilförsäkring har beaktats elbilisternas behov. Batteriet i en elbil är den dyraste enskilda delen i hela bilen. Till el- och hybridbilens utrustning hör också laddningskablar. Både batteriet och laddningskablarna ingår i LokalTapiolas bilförsäkring. Ibland kan det hända att batteriet i elbilen töms. Bilräddningsförsäkringen som ingår i LokalTapiolas kaskoförsäkringar för personbilar ersätter bogsering av elbilen till närmaste laddningsplats om batteriet töms.

Ladda elbilen hemma eller på arbetsplatsen

Det har blivit allt vanligare med laddningsstationer för elbilar i både egnahemshus och bostadsaktiebolag. En hemladdningsstation för elbilen ingår i LokalTapiolas hemförsäkring.

Priset på en elbilsförsäkring

Utöver omfattningen av det valda försäkringsskyddet påverkar även själva bilen och föraren priset på elbilsförsäkringen. Enbart en trafikförsäkring är förmånligare än en kaskoförsäkring men den ger inte samma skydd till exempel vid skadegörelse eller djurkollision. Priset påverkas dessutom till exempel av bilens märke och modell samt försäkringstagarens ålder och hemort. Också den intjänade bonusen för bilförsäkringen påverkar premierna för elbilsförsäkringen. Du kan enkelt ta reda på priset genom att använda vår bilförsäkringsräknare:

Räkna ut och köp

  Lyxkasko Omfattande kasko Baskasko Delkasko

Med stöd av Omfattande försäkring för ersättande bil får du en ersättande bil medan den egna bilen repareras till följd av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller till följd av en kaskoskada som ersätts från försäkringen. Som ersättande bil ersätts en motsvarande bil, högst en personbil i storleksklass C eller en paketbil som är högst 9 m3.

Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej

Parkeringsförsäkringen ersätter skada som ett motorfordon som förblivit okänt orsakat din parkerade bil.

Parkeringsförsäkringen, ingår Parkeringsförsäkringen, ingår Parkeringsförsäkringen, ingår ej Parkeringsförsäkringen, ingår ej

Glasförsäkringen ersätter skador som direkt orsakas av ett slag utifrån mot bilrutan. Exempelvis om rutan går sönder när en sten träffar den.

Glasruteförsäkring, ingår Glasruteförsäkring, ingår Glasruteförsäkring, ingår ej Du kan välja till personbil

Inlösningsförmånen utbetalar tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när kraven på ersättningen uppfylls.

Inlösningsförmån, ingår Inlösningsförmån, ingår Inlösningsförmån, ingår ej Inlösningsförmån, ingår ej

Tack vare Bonusskyddet förlorar du inte bonusen om du kolliderar. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Bonusskydd, ingår Bonusskydd, ingår Bonusskydd, ingår ej Bonusskydd, ingår ej

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår ej

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår ej

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår

Finansieringsförsäkring inkluderas i kasko, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan ersättas förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår ej

Från kostnadsskyddet betalas 20 euro per dag under högst 14 dagar. Denna summa är avsedd att täcka kostnader som orsakas av en kaskoskada såsom telefonkostnader eller resekostnader för kollektivtrafik.

+ Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår ej

Avbrottsförsäkringen betalar ersättning för den tid då fordonet är på verkstad till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

+ Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej