Bilförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Bilförsäkring dvs. kasko- och trafikförsäkring tillsammans ersätter skador på din bil och dess utrustning samt motpartens person- och sakskador. I vår trafikförsäkring ger skadefriheten och de ännu bättre bonusförmånerna som helhet den bästa bonusen. Nu har vi förbättrat kaskoförsäkringarna ytterligare och du får ännu mera omfattande försäkringar till samma pris.

Till försäkringsbolagen anmäls årligen över 40 000 skador som inträffat på parkeringsplatser. Detta innebär 100 kollisioner varje dag. Därför utökade vi Lyx- och Omfattande kasko med en Parkeringsförsäkring - utan tilläggspremie.

Varför LokalTapiolas bilförsäkringar?

  • Ännu bättre kaskoförsäkringar till samma pris. En ny parkeringsförsäkring ingår nu i Omfattande kasko och Lyxkasko. Parkeringsförsäkringen ersätter om du kolliderar på en parkeringsplats.
  • Alla våra kaskoförsäkringar har också utökats med en djurkollisionsförsäkring. Bilräddningsförsäkringen ingår nu också i delkasko.
  • Bonusskyddet garanterar att bonusen inte sjunker vid en kollision. Detta kan lätt innebära en inbesparing på flera hundra euro. Bonusskyddet ingår i trafikförsäkring, Lyxkasko och Omfattande kasko.
  • En maximibonus på 80 % och sju andra bonusförmåner ingår nu i trafikförsäkringen. Du får samma trafikbonus för alla dina bilar. Med bonusräknaren kan du kolla din egen trafikbonus.

Detta innebär den bästa trafikbonusen som helhet


1. Bonusen baserar sig på din personliga skadehistoria

Vid beräkningen av din bonus används skadehistorian för alla bilar som du försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från bil till bil.

2. Du får bonus för din andra- och tredjebil

Genom att köra skadefritt får du alltid den bästa bonusen för alla dina bilar när försäkringarna är i samma persons namn.

3. Maximibonus nu 80 %

LokalTapiolas fulla bonus är en av Finlands högsta bonusar.

4. Personligt bonusskydd nu för alla dina bilar

Det förnyade Bonusskyddet är nu personligt och därför minskar inte en skada bonusen för någon av dina bilar. Förmånen får du genom att köra tre år skadefritt med maximibonus.

5. LokalTapiolas belöningsbonus för skadefri körning

När du har kört skadefritt i 4 år, får du LokalTapiolas belöningsbonus på 5 % utöver din nuvarande bonus. Förmånen växer så att efter 8 år får du ytterligare 5 % bonus.

6. En skada inverkar mindre än tidigare på din försäkringspremie

Bonusen minskar endast med 15 % då den tidigare minskade med 20 %. Och Ifall en av bilarna drabbas av en skada, så minskar bonusen endast för den bilen – inte för alla.

7. Upp till 30 % startbonus för en ny försäkring

Du kan få högre startbonus på basis av din tidigare körerfarenhet, vi beaktar skadefrihet för unga förare samt förare av tjänstebilar. Startbonusen är alltid minst 20 % för alla.

8. Samma förmåner för alla dina bilar

LokalTapiolas nya bonusförmåner är tillgängliga för nya försäkringar för alla bilar – person-, paket-, last-, special- och husbilar samt bussar.


Kasko för person- och paketbilar

 

Lyxkasko

Omfattande kasko

Baskasko

Delkasko

Omfattande försäkring för ersättande bil
Parkeringsförsäkringen
Glasruteförsäkring
Inlösningsförmån
Bonusskydd
Kollisionsförsäkring
Naturskadeförsäkring
Djurkollisionsförsäkring
Älgskadeförsäkring
Brandförsäkring
Stöldförsäkring
Skadegörelseförsäkring
Ansvarsförsäkring utomlands
Rättsskyddsförsäkring
Bilräddningsförsäkring
Finansieringsförsäkring

Finansieringsförsäkring ingår alltid i försäkringen för en bil som köpts på avbetalning eller som har leasats.

+ Kostnadsskydd

valbart tilläggsskydd

+ Avbrottsförsäkring

valbart tilläggsskydd


Spara på andrabilens trafikbonus


Nyttig information


Bonusskydd

Vid en kollision garanterar Bonusskydd en besparing på hundratals euro

I LokalTapiolas trafikförsäkringar för bilar i privat bruk och kaskoförsäkringar för person- och paketbilar i privat bruk ingår Bonusskydd, som tryggar att din bonus inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Exempel: Du kolliderar med en annan bil på en parkeringsplats. Redan en liten repa kan orsaka stora kostnader. I en kaskoförsäkring med fulla 70 procent bonus och i en trafikförsäkring med 80 procent bonus, sjunker kaskobonusen till 50 procent utan Bonusskydd och trafikbonusen sjunker till 65 procent – och försäkringspremierna stiger för flera år framöver.

Så här intjänar du Bonusskydd

I trafikförsäkringen
Bonusskyddet ingår automatiskt i trafikförsäkringar för bilar i privat bruk, när du har haft full bonus på 80 procent under tre försäkringsperioder.

I kaskoförsäkringar:
Bonusskydd ingår i Lyxkasko och Omfattande kasko samt omfattande Lokal-Kasko, när du har kört tre år utan en kaskoskada. Förmånen gäller person- och paketbilar i privat bruk.

Avställning och påställning av fordon

Fordonets ägare eller innehavare kan göra avställningen eller påställningen på LokalTapiolas kontor, på besiktningsstationer eller i Trafiksäkerhetverket Trafis elektroniska nättjänst. Privatkunderna kan även göra ändringen i nättjänsten.
Läs mera om detta på.

Registrering, överlåtelsebrev och green card

Green Card dvs. ett intyg över trafikförsäkring får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.

Utomlands med bil

Handlingar som behövs utomlands

Ett grönt kort är ett bevis på gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att ha gröna kortet med sig alltid när man reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa ett grönt kort genom att logga in på nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa ett grönt kort även för husvagnen om du tänker resa med en sådan!

Registreringsbevisets tekniska del. Kan beställas avgiftsfritt på Trafi.fi eller hämtas på en besiktningsbyrå.

Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

• Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren för att fordonet ska få föras ut ur landet.

• Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafik- och kaskoförsäkringens giltighet utomlands

• Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte varvid du behöver en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.

• Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

• I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen; undantagen finns antecknade i kaskoförsäkringsvillkoren.

Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring

  • Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring.
  • Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående.
  • Trafikförsäkringen gäller utöver i Finland även i EES-länderna och i länderna utanför EES som ingått Gröna kort-avtal.

Se också:

Bilförsäkringsräknare

Med bilförsäkringsräknaren räknar du priset på försäkringen och köper försäkring för fordon.

LähiTapiola LokalTapiola
Registrering av bil

Elektronisk registrering av fordon börjar i november