Skadefrihet är den bästa ersättningen

LähiTapiola LokalTapiola

Den dag olyckan är framme går till historien som en otursdag. När man frågar människor vad de skulle rädda om olyckan är framme, svarar de flesta fotografier eller motsvarande minnen som pengar aldrig kan ersätta.

Därför har LokalTapiola valt ett nytt betraktelsesätt; vi ersätter inte enbart skador, utan betalar ersättning även för skadefrihet.

Vi kan inte ändra det förflutna, men för oss innebär framtiden handlingar som främjar skadefrihet.