Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hjälteskolningen - var och en av oss kan vara en hjälte

En nödsituation kan inträffa när och var som helst, och hjältemod kan vem som helst uppvisa oberoende av ålder eller ställning. Hjältemod kräver mod att agera i en nödsituation.

Hjälteskolningens syfte är att trygga livet

LokalTapiola har sedan 2016 utbildat fler än 150 000 hjältar, eftersom vi vill göra finländarnas vardag tryggare. I år lär vi femteklassare i Finland och våra kunder hjärt-lungräddning i samarbete med Röda Korset Första hjälpen. Ju fler hjältar, desto färre skador.

Hjälteskolningens syfte är att trygga livet och förebygga allvarliga olyckor. I synnerhet femteklassare är i en perfekt ålder att lära sig dessa viktiga medborgarfärdigheter och lära ut dem vidare till familjemedlemmar. Vi utbildar femteklassare i hur man gör hjärt-lungräddning på rätt sätt. I slutet av utbildningen får alla elever ett intyg. Efter utbildningen får eleverna dessutom en hemuppgift, med hjälp av vilken de kan öva sina färdigheter självständigt och lära ut färdigheterna till familjemedlemmar.

Om du önskar att din skola ska delta i Hjälteskolningen kan du lämna en begäran om utbildning via länken nedan.

Läs mer

Om din klass väljs ut till Hjälteskolningen, ser läraren till att eleverna utför den nätbaserade kursen på förhand. Den nätbaserade kursen kan utföras självständigt hemifrån eller tillsammans på lektionstid. Kursen består av läromaterial med tillhörande flervalsfrågor, och det tar cirka 30 minuter att genomföra den. När du har svarat på frågorna får du ett intyg på att du har gått kursen.

Läraren deltar i hjärt-lungräddningsutbildningen, där utbildaren är en utbildare inom Röda Korset Första hjälpen. Utbildningen genomförs i klassen via fjärranslutning med utbildaren. Utbildaren har en vy över klassen, vilket innebär att den interaktiva utbildningen lyckas väl.

Till övningen av hjärt-lungräddningen behöver varje elev ett mjukt föremål: en tennisboll, ett mjukisdjur, en träningsmatta, en hoprullad handduk, en ryggsäck (töm den på saker som kan gå sönder).

Eleverna får ett intyg och en hemuppgift. Röda Korset postar materialet på förhand. Hemuppgiften till eleverna består av en presentation av applikationen 112 Suomi och att lära familjemedlemmarna hur man ger första hjälpen till en medvetslös person. Anvisningarna finns på den här webbplatsen.

Bekanta dig tillsammans med din familj med mobilapplikationen 112 Suomi och, om du vill, ladda ned den i din telefon. Gå igenom följande första hjälpen-situation med din familj:

Första hjälpen för medvetslösa

1. En medvetslös person vaknar inte även om du pratar med eller skakar om hen. Trygga andningen genom att vända hen i stabilt sidoläge.

2. Kontrollera om du lyckas väcka personen genom att prata med och skaka hen om axlarna.

3. Om personen inte reagerar och inte vaknar, ring 112.

4. Berätta vad som har hänt och var du befinner dig. Sätt telefonen på högtalarfunktionen.

5. Nödcentralen ger dig ytterligare anvisningar.

6. Vänd personen i ryggläge och kontrollera om hen andas normalt.

7. Öppna luftvägarna genom att lyfta hakan.

8. Kontrollera andningen: För din kind nära personens mun, känner du ett luftflöde? Ser du andningsrörelser på personens bröstkorg?

9. Om personen andas normalt, vänd hen i stabilt sidoläge.

Att se till att personalen har kunskaper i första hjälpen är att bry sig om sina anställda och kunder. LokalTapiolas Hjälteskolning är avsedd för LokalTapiolas företagskunder och samarbetspartner. Hjälteskolningen är en förstahjälp kurs, som innehåller alla viktigaste kunskaper inom första hjälp. Som utbildare används Röda Korset Första hjälpen. I slutet av utbildningen får alla elever ett intyg. Alla deltagares uppgifter förs över till Röda Korset Första hjälpen för att kursen skall kunna ordnas och intygen utskrivas.

Nätbaserad kurs

I Finland förekommer fler än 13 000 bränder varje år. Hur försäkrar du dig om att du vet hur du ska agera i en plötslig och svår situation? Genom att delta i LokalTapiolas utbildning i primärsläckning får du lära dig hur du släcker en eld på rätt sätt. Utbildningen räcker endast ett par timmar, men kan rädda människoliv.

LokalTapiolas Hjälteskolning är en utbildningshelhet i primärsläcknings (AS1). Utbildningskonceptet har utvecklats av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) och Finlands Brandbefälsförbund. Utbildningen består av en nätbaserad kurs och praktiska släckningsövningar. I de praktiska övningarna är utbildaren en utbildare som har godkänts av SPEK.

Om du har anmält dig till LokalTapiolas utbildning i primärsläckning, ska du gå den nätbaserade kursen innan du deltar i själva övningen.