Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Självständig riskhantering på webben

Våra experter har satt ihop ett mångsidigt infopaket för ditt företag i RiskiHelppi®. Där hittar du information om risker och riskhantering och nyttiga anvisningar, blanketter och verktyg.

Information och verktyg för ditt företags riskhantering

Vi vill stödja ditt företag i ett heltäckande utvecklande av riskhanteringen. Våra experter har en bred erfarenhet och ett brett kunnande på olika områden förknippade med riskhantering och säkerhet.

Vi har samlat information om risker och riskhantering, utbildningsmaterial, nyttiga anvisningar, blanketter och verktyg för riskhantering i RiskiHelppi® nättjänst, som erbjuds av LokalTapiola. Använd dessa verktyg för att leda och utveckla ditt företags riskhantering!

Ta i bruk tjänsten

RiskiHelppi® är avsedd att användas av lednings-, säkerhets- och riskhanteringspersonal samt annan intresserad personal i LokalTapiolas kundföretag. Logga in på RiskiHelppi® längst upp på sidan.

Tjänstens innehåll

Riskhantering

Du lär dig vad riskhantering innebär och hur riskhanteringsprocessen fungerar.

Information om risker

Basinformation om olika risker – hjälp med att förstå helheten och riskhanteringsarbetets inriktning.

Goda praxis

Bekanta dig med verksamhetsmodeller och praxis för att utveckla säkerhet och riskhantering.

Utnyttja materialen

Anvisningar, blanketter och utbildnigsmaterial för riskhantering.

Elektroniska verktyg

Elektroniska verktyg för riskhantering och webbutbildningar.