Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagets riskhantering

Riskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Anpassa riskhanteringen till sin organisation

Riskhanteringens mål är att stödjer ledandet och beslutsfattandet i företaget så att riskerna och deras följder som eventuellt påverkar målen identifieras. Organisationens ledning får med hjälp av riskhanteringen en helhetsbild av de mest betydande riskerna i sin verksamhet och kan sålunda anpassa sina beslut och de åtgärder som begränsar riskerna i enlighet med sin risktäckningskapacitet och riskvillighet.

Förverkligandet av riskhanteringen varierar enligt varje organisations behov. Den börjar med att man förstår sin verksamhetsmiljö, verksamhetens mål och strategier. Du verksamhetsplaner och -strategier förbereds är det skäl att utvärdera statusen för företagets mest betydande risker och riskhanteringen. Bäst ser man dessa med en systematisk riskkartläggning, som uppdateras regelbundet. Den inverkan som nya och ändrade risker har kan på så sätt beaktas då strategin görs upp.

Riskienhallintapolitiikassa määritellään yrityksen riskienhallintaan liittyvät vastuut ja velvoitteet, varataan tarvittavat resurssit ja määritetään mittaus- ja raportointikeinot.

Riskien käsitelyllä pyritään saattamaan yrityksen toimintaa uhkaavat riskit halutulle tasolle käyttäen valittuja riskien hallintakeinoja. Tämä on yleensä osa yrityksen normaalia päivittäistä tekemistä ja johtamista. Riskienhallinnan toteuttaminen ja kehittäminen edellyttää myös toimenpiteiden seurantaa ja prosessin jatkuvaa parantamista.