Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagets riskhantering

Riskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Anpassa riskhanteringen till sin organisation

Riskhanteringens mål är att stödjer ledandet och beslutsfattandet i företaget så att riskerna och deras följder som eventuellt påverkar målen identifieras. Organisationens ledning får med hjälp av riskhanteringen en helhetsbild av de mest betydande riskerna i sin verksamhet och kan sålunda anpassa sina beslut och de åtgärder som begränsar riskerna i enlighet med sin risktäckningskapacitet och riskvillighet.

Förverkligandet av riskhanteringen varierar enligt varje organisations behov. Den börjar med att man förstår sin verksamhetsmiljö, verksamhetens mål och strategier. Du verksamhetsplaner och -strategier förbereds är det skäl att utvärdera statusen för företagets mest betydande risker och riskhanteringen. Bäst ser man dessa med en systematisk riskkartläggning, som uppdateras regelbundet. Den inverkan som nya och ändrade risker har kan på så sätt beaktas då strategin görs upp.

Vid kartläggningen av risker identifieras, utvärderas och prioriteras de hot och möjligheter som inverkar på företagets verksamhet. Efter det väljs de lämpligaste sätten att hantera dem. Bland sätten att hantera risker räknas förutom olika operativa och tekniska lösningar också försäkringslösningar som erbjuder ekonomisk trygghet.

I riskhanteringspolicyn definieras de ansvar och förpliktelser som anknyter till företagets riskhantering, reserveras de nödvändiga resurserna och definieras mät- och rapporteringssätt.

Avsikten med riskhanteringen är att få de risker som hotar företagets verksamhet till önskad nivå genom att välja valda riskhanteringssätt. Det här är i allmänhet en del av företagets normala dagliga verksamhet och ledning. Förverkligandet och utvecklandet av riskhanteringen förutsätter också att åtgärderna följs upp och att processen kontinuerligt förbättras.