Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagets riskhantering

Riskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Att satsa på personalen och en säker arbetsmiljö är lönsamt.

Personalen är företagets centrala resurs oberoende av företags bransch och storlek. Personalen har en väsentlig betydelse för hur affärsverksamheten utvecklas och hur framgångsrikt företaget är. När företaget känner till de riskfaktorer som är relaterade till personalen kan de systematiskt minskas. När personalomsättningen och frånvaron minskar får företaget fler produktiva arbetstimmar i sin affärsverksamhet. På samma gång minskar kostnaderna som beror på sjukdom, arbetsolyckor och nya rekryteringar betydligt.

Hanteringen av personalrisker baserar sig på ett bra ledarskap och ett chefsarbete som har företagets strategi och mål som utgångspunkt. För det behövs de rätta tillvägagångssätten och verktygen, ett fungerande samarbete mellan de olika parterna och en utvärdering som möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetssäkerhet bildar en helhet där de olika delområdena stöder och påverkar varandra. Främjandet av dessa är en central del av hanteringen av företagets personalrisker och företagets ledande.

Lyckade lösningar för hanteringen av personalrisker betalar igen sig och ökar inte nämnvärt företagets nettokostnader.