Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagets riskhantering

Riskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Utveckla ditt företags riskhantering tillsammans med LokalTapiola

LokalTapiola vill stödja utvecklandet av ert företags heltäckande riskhantering. Våra experter har en bred erfarenhet och ett brett kunnande på olika områden förknippade med riskhantering och säkerhet. Vi har experter på brand-, data-, trafik- och miljösäkerhet. Våra specialister på personalriskhantering stödjer dig när ni utvecklar personalens arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetssäkerhet i ert företag.

LokalTapiola-gruppen erbjuder experttjänster och verktyg för olika skeden och områden inom riskhanteringen. Ni kan t.ex. utnyttja de öppna kundevenemangen om riskhantering som LokalTapiola ordnar och verktyg, blanketter och webbutbildning som fås via LokalTapiolas Företagens nättjänst.

Fråga mer om LokalTapiolas experttjänster för riskhantering av din kontaktperson!

 

Kartläggning av riskhanteringens nuläge

LokalTapiola hjälper vid utredningen av ert företags riskhanteringens nuläge och utvecklingsobjekt. Ni har vid behov olika verktyg och metoder till ert förfogande.

Riskhanteringsplan

Vi hjälper ert företag att anpassa riskhanteringen som en dela strategin och målen. På basis av kartläggningen av nuläget definierar ert företag målen, mätarna och åtgärderna för utvecklandet av riskhanteringen.

Praxis och åtgärder för att utveckla riskhanteringen

Vi stödjer ert företag vid verkställandet av åtgärderna som definierats i riskhanteringsplanen. Ni har tillgång till elektroniska anvisningar, material och verktyg i Företagens nättjänst, som erbjuds av LokalTapiola.

Uppföljning och mätning

Det är viktigt att följa upp hur riskhanteringen framskrider och hur målsättningarna uppnås. Mätare och hjälpmedel för uppföljningen är bl.a. en ny kartläggning av riskhanteringens nuläge, avvikelserapportering, genomgång av inträffade skador, uppföljning av sjukfrånvaro och personalenkäter.