Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Resgodset försenades

Resgodsförsäkring ersätter anskaffning av hygienprodukter, extra omgång kläder och motsvarande förnödenheter när resgodset inte kommer fram till resmålet och försenas med minst 12 timmar. Därefter ersätter försäkringen högst 100 euro per påbörjat dygn. Ersättningen kan totalt vara högst 400 euro.

Gör så här

  1. Anmäl genast händelsen till en representant för transportbolaget. Begär ett intyg över fördröjningen och spara handlingarna.
  2. Spara kvitton på dina inköp.
  3. Anmäl skadan.

Viktigt

Spara skadehandlingarna i 6 månader. Kvitton skickar du till oss bara om vi separat begär om dem. Observera att försening av resgods endast ersätts vid ankomst till ett resmål utomlands - förseningar under hemresan ersätts inte.

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten