Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Annullerad resa eller försening från resa

Annullerad resa ersätts med stöd av reseförsäkringen om annulleringen sker på grund av att den försäkrade eller den försäkrades nära anhörig drabbas av en plötslig och oförutsedd sjukdom eller ett allvarligt olycksfall eller avlider.

Gör så här

Anmäl försening eller annullering på nätet eller genom att ringa ersättningstjänsten på nummer 09 453 2322.

Om förseningen eller annulleringen redan har orsakat kostnader:

  1. Ta fram verifikaten.
  2. Sök ersättning med bifogad blankett.
  3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan.

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten