Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Privat olycksfallsförsäkring som tecknats av ett företagare

Från en privat olycksfallsförsäkring som ett företagare tecknat kan vi både ersätta olycksfall som inträffat på fritiden eller på arbetet.

Gör så här

  1. Ta fram verifikaten.
  2. Sök ersättning genom att logga in i nättjänsten.
  3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan.

Anmäl kostnader i nättjänsten

Logga in

Kostnader som ersätts är:
- läkararvoden, poliklinikavgifter och hälsocentralsavgifter
- undersökningar som utförts eller mediciner som ordinerats av läkare
- sjukhusets vårddagsavgifter.