Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sjukkostnadsförsäkring som tecknats av ett företag

Från sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi vårdkostnader för olycksfall och sjukdom. Lägg märke till att om försäkringen har självrisk, vi drar av det i varje ansökning separat.

Om sjukdomen har orsakat kostnader

  1. Ta fram verifikaten.
  2. Sök ersättning genom att logga in i nättjänsten.
  3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan.

Anmäl kostnader i nättjänsten för personkunder

Logga in