Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Privat olycksfallsförsäkring som tecknats av ett företag

Från en privat olycksfallsförsäkring som ett företag tecknat kan vi både ersätta fritidsolycksfall och olycksfall som inträffat på fritiden.

Gör så här

Om du har tillgång till företagshälsovårdstjänster, kontakta i första hand dem. Du kan också besöka läkare hos LokalTapiolas samarbetspartner Mehiläinen eller Pihlajalinna. Meddela arbetsgivarens namn och försäkringsbolag när du besöker vårdinrättningen.

  1. Ta fram verifikaten om olyckan har orsakat kostnader.
  2. Anmäla skadan eller sök ersättning med underliggande blankett.
  3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan.

Kostnader som ersätts är:
- läkararvoden, poliklinikavgifter och hälsocentralsavgifter
- undersökningar som utförts eller mediciner som ordinerats av läkare
- sjukhusets vårddagsavgifter.

Öppna blanketten

OBS! Om du arbetar i ett företag med över 50 anställda, kan vi med din arbetsgivare ha kommit överens om en verksamhetsmodell för skadesituationer som skräddarsytts just för er. Fråga om detta av din arbetsgivare.