Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fritidsförsäkring i anslutning till arbetsolycksfallsförsäkring

Utöver arbetsolycksfallsförsäkringen kan din arbetsgivare ha tecknat ett mera omfattande skydd för dig, från vilket vi även ersätter vård av olycksfall som inträffat på fritiden.

Gör så här

  1. Om du har tillgång till företagshälsovårdstjänster, kontakta i första hand dem. Du kan också besöka läkare hos LokalTapiolas samarbetspartner Mehiläinen eller Pihlajalinna. Vid brådskande fall kan du besöka vilken som helst dejourerande läkare.
  2. Meddela arbetsgivarens namn och försäkringsbolag när du besöker vårdinrättningen.


Kostnader som ersätts på basis av sjukdom eller olycksfall är bland annat:

• läkararvoden, poliklinikavgifter och hälsocentralsavgifter
• undersökningar som utförts och mediciner som ordinerats av läkare
• sjukhusets vårddagsavgifter.

Fritidsförsäkringen täcker inkomstbortfall upp till 100 procent under FPA:s självrisktid för sjukdagpenning varefter inkomstbortfallet ersätts delvis av LokalTapiola och delvis av FPA. Ansökan om dagpenning ska göras till Fpa, efter att självrisktiden (1+9 dagar) överskrids. Kom ihåg att ansökningstiden för Fpa ersättningarna är två månader.

Har du frågor, ring oss tel. 09 453 3666 mån-fre kl. 8 - 16 eller skicka e-post till yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi. E-posten är okrypterad. Meddelandet kan skickas krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi.