Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagsskydd

Om du har Företagsskydd, kan du söka ersättning för tillfällig eller bestående arbetsoförmåga, invaliditet till följd av olycksfall samt engångsersättning för allvarlig sjukdom beroende på det försäkringsskydd som ingår i försäkringen.

Gör så här

Som försäkrad kan du själv söka ersättning för skada i nättjänsten för personkunder. Logga in i tjänsten här. Du kan också söka ersättning med bifogad blankett (pdf).

Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg över arbetsoförmågan.

Om ersättningsmottagaren i försäkringen är den försäkrade, bifoga dessutom ett ändringsskattekort för förmånen, eller alternativt ett skattekort för lön (vid förskottsinnehållningen används tilläggsprocenten i skattekortet).

Notera att handlingen som skickas ska vara ett skattekort. Handlingen med rubriken "Beslut om skattekort" duger inte som skattekort. I annat fall bär vi upp 50 % förskottsskatt på ersättningen.