Företagsskydd

Om du har Företagsskydd, kan du söka ersättning för tillfällig eller bestående arbetsoförmåga, invaliditet till följd av olycksfall samt engångsersättning för allvarlig sjukdom beroende på det försäkringsskydd som ingår i försäkringen.

Gör så här

Som försäkrad kan du själv söka ersättning för skada i nättjänsten för personkunder. Logga in i tjänsten här. Du kan också söka ersättning med bifogad blankett (pdf).

Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg över arbetsoförmågan.

Om ersättningsmottagaren i försäkringen är den försäkrade, bifoga dessutom ett ändringsskattekort för förmånen, eller alternativt ett skattekort för lön (vid förskottsinnehållningen används tilläggsprocenten i skattekortet).

Notera att handlingen som skickas ska vara ett skattekort. Handlingen med rubriken "Beslut om skattekort" duger inte som skattekort. I annat fall bär vi upp 50 % förskottsskatt på ersättningen.