Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fordonet skadades utomlands

Vid en skada som inträffar utomlands får du hjälp från vår Larmtjänst som betjänar 24 h i dygnet. Larmtjänsten hjälper till exempel till att ordna bogsering, reparation och fortsatt resa.

Oberoende av vem som har orsakat skadan, kan kaskoförsäkringen används för reparationen. Detta är oftast det snabbaste sättet att få det egna fordonet reparerat. LokalTapiola söker tillbaka ersättningarna från den som vållat trafikskadan, om detta är möjligt.

Om skadevållaren är en utlänning och försäkrad i ett EES-land, kan skadeärendet skötas i Finland. I Finland kan ersättning sökas via skadevållarens representant i Finland eller via Trafikförsäkringscentralen, om skadevållaren är försäkrad i ett trafikförsäkringsbolag som verkar i ett EES-land

Om skadan inträffar utomlands och skadevållaren är försäkrad i något annat land än i ett EES-land (till exempel i Ryssland), söks ersättningen genast direkt från skadevållarens försäkringsbolag.

Gör så här

  1. Vid trafikskador där det också finns andra parter, fyll i en internationell skadeanmälan tillsammans med den andra parten. Kontrollera att de väsentliga punkterna som beskriver händelsen har kryssats för i skadeanmälan och att skissen motsvarar händelsen.
  2. Underteckna endast dokument vars innehåll du känner till och förstår. Efter underteckningen tar du själv ett exemplar av skadeanmälan eller tar en fotografi på den ifyllda skadeanmälan. Det är viktigt att fotografera skadeplatsen och parternas fordon så att även registreringsskylten syns på fotografiet.

  3. Be att få se den andra partens körkort, registerutdrag och försäkringsuppgifter och skriv upp dem åt dig själv eller ta fotografier på dem. Begär vid behov att polisen kommer till skadeplatsen.

  4. Om fordonet har skadats, kan man genast låta det repareras på en lokal verkstad. Spara själv kvitton i original.

  5. Gör skadeanmälan på nätet. Bifoga kopior på eventuella kvitton eller handlingar.

  6. Om fordonet har stulits, kontakta vår Larmtjänst. Anmäl genast stölden till polisen på skadeorten. Gör en polisanmälan till polisen i Finland genast efter att du har återvänt till Finland.

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten