Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En vattenskada skadade företagets egendom

Vid ett plötsligt rörläckage eller när vatten rinner ut från en anordning, är det viktigt att snabbt förhindra att vattnet läcker ut i konstruktionerna. Stäng av vattentillförseln på huvudavstängningsventilen. Torka upp extra vatten och begär vid behov hjälp av experter.

Gör så här

  1. Anmäl skadan. Om möjligt fotografera den skadade egendomen. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna före reparationen påbörjas.
  2. När vi har fått din skadeanmälan, meddelar vi dig om fortsatta åtgärder. Orsaken till och omfattningen av en läckageskada utreds i regel vid en fuktkartläggning som LokalTapiola vid behov beställer och betalar.
  3. LokalTapiola tar ställning till skadans ersättningsbarhet efter att ha fått alla nödvändiga uppgifter om skadan.
  4. Begär anbud på reparation av entreprenörer samt skatteskuldsintyg och ArPL-intyg. Du kan också vid behov låta LokalTapiola sköta begäran om anbud av yrkeskunniga samarbetspartner och då begär LokalTapiola även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.

OBS! Om försäkringstagaren är ett företag med över 50 anställda, behöver man inte skicka intygen till oss för godkännande.

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten

Du kan även ringa oss

Du betjänas av LokalTapiola regionbolaget i din region och du får telefonnumren till ersättningstjänsten genom att ange ditt postnummer.

I ärenden som gäller skador för stora företag, kan du ringa oss på nummer 09 453 3300.