Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skog förstördes av snö

Snötyngden kan skada träd- och plantbestånd. Trädstammar och kvistar kan böja sig eller brista. Skadorna syns i regel först på våren efter att snön har smält. En försäkring som tecknats för snöskador ersätter dylika skador.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i nättjänsten eller per telefon efter att snön har smält och skadans omfattning är klar. Ersättning kan sökas när skadan som orsakats trädbeståndet är minst 15 m3 eller 0,5 hektar plantbestånd har förstörts så att området har blivit underproduktivt.
  2. Vi begär vid behov en uppskattning av skadebeloppet till exempel av skogsvårdsföreningen eller av virkesuppköparen, om träden är säljbara.
  3. Ersättningsbeloppet beror på skyddsnivån och självrisken i försäkringen. Skadan ersätts på basis av den verkliga förlusten i avverkningsvärdet.

Viktigt

En snöskada börjar, när träden belastas av snötyngden och börjar böja sig eller brista. För att försäkringen ska ersätta skador orsakade av snö måste försäkringen vara i kraft före detta sker.

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten