Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skog förstördes av djur

Omfattande skogsförsäkring ersätter skador som orsakats av gnagare, rådjur, hardjur, insekter och fåglar. Den mest allmänna skadan är sorkskador på plantbestånd.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i nättjänsten eller per telefon. Ersättning kan sökas om minst 0,5 hektar plantbestånd har skadats så att området har blivit underproduktivt och måste förnyas till följd av skadan.
  2. Vi begär vid behov en uppskattning av skadebeloppet av en skogsexpert.
  3. Ersättningsbeloppet beror på skyddsnivån och självrisken i försäkringen. Skador på plantbestånd ersätts på basis av förlust av kostnadsvärde. Med kostnadsvärdet avses kostnader för plantering och odling av plantbestånd. Kostnaderna för planteringen av ett nytt plantbestånd ersätts inte utan endast värdet på det plantbestånd som skadats.

    Eventuellt KEMERA stöd avdras vid skador på plantbestånd. KEMERA är ett finansieringsstöd för hållbart skogsbruk som man ansöker om hos Skogscentralen bland annat för att täcka beskogningskostnader efter naturskador.

Viktigt

Gnagarskadorna på plantbestånden börjar när ett bestående snötäcke ligger på marken. Försäkringen måste vara i kraft före detta, för att försäkringen ska ersätta de skador som orsakats.

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten