Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skada på annans egendom

Ansvarsförsäkringen ersätter i vissa situationer egendomsskador som orsakats annan, för vilka den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig.

Skada som orsakats en själv ersätts inte. I ansvarsförsäkringen ingår även andra begränsande villkor för vilka redogörs noggrannare i försäkringsvillkoren.

Med stöd av ansvarsförsäkringen ersätts i princip reparationskostnaderna för eller gängse värdet på det skadade föremålet.

Gör så här

 1. Anmäl skadan.
 2. Utred dessa uppgifter för skadehandläggningen:
  - skadedatum och klockslag
  - skadeplats
  - exakt beskrivning av skadan och dess uppkomstorsaker
  - kontaktuppgifter till den som lidit skada och den som sköter skadeärendet
  - till vem eventuell ersättning betalas (kontonummer)
  - fordonets registernummer vid fordonsskador.

  Vid vatten- och brandskador ska LokalTapiola reserveras möjlighet att granska skadan. Om en skada inträffar, vidta omedelbart åtgärder för att begränsa skadan.
 3. Dessutom ska du till LokalTapiola skicka dokumentmaterialet som ansluter sig till skadan.

Anmäl skadan med pdf-blanketten:


Leveransadresser för bilagorna hittar du här.

OBS! Om försäkringstagaren är ett företag med över 50 anställda, gör så här vid en skadesituation

Om företagets verksamhet har orsakat personskador på utomstående, kan du anmäla skadan per e-post på adressen suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi eller genom att ringa ersättningstjänsten tel. 09 453 3300.

Du kan också skicka bilagorna per post till adressen:
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
Storkunder ansvarsersättningar
Kod: 5020979
00003 Svarsförsändelse