Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Affärsverksamheten avbröts på grund av en skada

Från avbrottsförsäkringen kan ersättas ekonomiska förluster till följd av avbrott i företagets verksamhet då avbrottet till exempel beror på olika sakskador eller på att nyckelpersonen insjuknat eller avlidit.

Gör så här

  1. Anmäl skadan.
  2. Skicka dessa uppgifter till LokalTapiola:

- kontaktuppgifter till bokföraren (telefonnummer och e-postadress)
- redogörelse för företagets verksamhet (företagets bransch och de funktioner som företagets verksamhet omfattar)
- uppskattning av avbrottstiden i företagsverksamheten
- redogörelse för hur skadefallet har påverkat företagets verksamhet
- vid personavbrottsskador läkarintyg över arbetsoförmågan samt en sjukjournal eller ett läkarutlåtande E eller B
- vid avbrottsskador som gäller verksamhet en utredning av sakskadan som orsakat avbrottet.

Anmäl skadan med pdf-blanketten (på Finska):


Leveransadresser för bilagorna hittar du här.

OBS! Om försäkringstagaren är ett företag med över 50 anställda, gör så här vid en skadesituation

Om företagets verksamhet har avbrutits, kan du anmäla skadan per e-post på adressen suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi eller ringa ersättningstjänsten tel. 09 453 3300.

Du kan också skicka bilagorna per post till adressen:
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
Storkunder ansvarsersättningar
Kod: 5020979
00003 Svarsförsändelse