Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kontakta ersättningstjänsten för personskador i företag

Tider då det kan vara lång kö i telefontjänsten: Mån.minst 8-9, 14-16,mest 9-14. Tis.minst 8-10, 14-16,mest 10-14. Ons.minst 8-10, 13-16,mest 10-13. Tor.minst 8-10, 11-16,mest 10-11. Fre.minst 8-12, 13-16,mest 12-13.

Kostnadsansökan samt eventuella tilläggsutredningar kan skickas per e-post till adressen:

  • yritysten.henkilovahingot(a)lahitapiola.fi
  • Var god notera att e-posten är okrypterad. Du kan skicka krypterade meddelanden på följande adress: https://secure.lahitapiola.fi

Kom ihåg att nämna skadenumret och kontonummer i din kostnadsansökan, då kan handlingen riktas till korrekt skadeärende och handläggas snabbt.

Du kan också ringa oss, du hittar vårt telefonnummer nedan på denna sida och högtrafiktiderna för telefontjänsten visas i bilden bredvid.

Anmäl skada

Skador kan anmälas på adressen: www.lahitapiola.fi/sv/foretag/sok-ersattning eller enligt modellen som skräddarsytts för ert bolag.

Sök ersättning för kostnaderna du har betalat

Du kan söka ersättning för kostnaderna i anslutning till skadan på adressen: https://asiointi.lahitapiola.fi/kuluilmoitus/. För anmälan om kostnader krävs en stark autentisering. Anvisningar för ansökan om kostnader för resenär- och resgodsskador finns här.

​Ring oss

Entreprenörer och småföretag (mindre än 50 anställda) arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och fritidsförsäkring:

  • tel. 09 453 3777

Stora företag (mer 50 anställda) arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

  • tel. 09 453 3666

Storföretagens ersättningstjänst för frivilliga försäkringars personskador (olycksfalls-, resenär-, sjukkostnads- och arbetsförmågaförsäkrings skador)

  • tel. 09 453 3222

Larmtjänsten för reseskador nås i nödfall på numret +358 800 0 4531 (24h).

Läs mer om ersättning

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen täcker skador som ett olycksfall orsakar en arbetstagare i arbetet, under omständigheter som hänför sig till arbetet eller under resa mellan arbetsplatsen och hemmet.

Vid skada:

Om din arbetsgivare har försäkrat arbetstagarna på arbetstid samt för olycksfall som sker på fritid.

Vid skada:

Läs mer och se vanliga frågor om ersättning vid arbetsolycksfall.


Arbetsförmågaförsäkringen som din arbetsgivare har tecknat ersätter enligt försäkringsvillkoren vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom. Kontrollera hos din arbetsgivare innehållet i försäkringen samt noggrannare anvisningar för att söka vård.

Vid skada:


Distansarbetsförsäkringen gäller även i distansarbete i situationer som inte omfattas av arbetsolycksfallsförsäkringen.

Vid skada:


Olycksfallsförsäkring tecknad av din arbetsgivare täcker kostnaden för att hantera olyckan enligt försäkringsvillkoren.

Vid skada:


Försäkringen gäller enligt försäkringsavtalet antingen i Finland, utomlands eller i hela världen under arbets- och tjänsteresor eller på fritiden. Försäkringen gäller när avståndet till arbetsplatsen, din stadigvarande bostadsort eller fritidsbostad är minst 50 kilometer.


Vid skada:


Försäkringen för utsända arbetstagare gäller under arbetskommenderingen i hela världen under arbetet, på fritiden och under semestern.

Vid skada:


Sjukkostnadsförsäkringen som din arbetsgivare har tecknat ersätter enligt försäkringsvillkoren vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom.

Vid skada: