Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kontakta ersättningstjänsten för personskador i företag

Tider då det kan vara lång kö i telefontjänsten: Mån.minst 8-9, 14-16,mest 9-14. Tis.minst 8-10, 14-16,mest 10-14. Ons.minst 8-10, 13-16,mest 10-13. Tor.minst 8-10, 11-16,mest 10-11. Fre.minst 8-12, 13-16,mest 12-13.

I ersättningsärenden som gäller personskador i företag betjänas du per telefon vardagar kl. 8 - 16:

  • företag med mer än 50 anställda 09 453 3666
  • företag med färre än 50 anställda samt företagare 09 453 3777.

Kostnadsansökan samt eventuella tilläggsutredningar kan skickas per e-post till adressen yritysten.henkilovahingot(a)lahitapiola.fi.

Kom ihåg att nämna skadenumret i din kostnadsansökan, då kan handlingen riktas till korrekt skadeärende och handläggas snabbt.
Bekanta dig med anvisningar för nätfakturering av skador.

Skadelidande

Anmäl genast skadan till din arbetsgivare och sök vid behov läkarvård.


Om du behöver läkarvård snabbt, kan du söka vård hos våra samarbetspartner Mehiläinen eller Pihlajalinna. I icke brådskande fall kan du söka vård hos din egen företagshälsovård.


I vissa fall kan läkaren anse att det finns skäl att undersöka din skada noggrannare t.ex. genom magnetundersökning eller att det krävs en operation. Läkaren skriver i dessa fall ett läkarutlåtande i vilket man begär en betalningsförbindelse av LokalTapiola. Vi handlägger inkomna betalningsförbindelser snabbt och meddelar dig per textmeddelande eller telefon när beslutet har fattats.


Ersättning för inkomstbortfall betalas för period av arbetsoförmåga som är minst tre dagar i rad, om arbetsoförmågan anses bero på den skada som inträffat. Skadedagen räknas inte till de tre dagarna. Ersättningsbeloppet som betalas motsvarar förlorade inkomster under 28 dagar av arbetsoförmåga och arbetsgivaren betalar ofta sjuklön som vi ersätter till arbetsgivaren.
När arbetsoförmågan överstiger 28 dygn, baserar sig inkomstbortfallet på en separat fastställd årsarbetsinkomst, för vilken vi begär information från inkomstregistret, skattemyndigheten och i vissa fall också från arbetsgivaren.


Vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar kan du söka ersättning för de kostnader som ansluter sig till vården av olycksfallsskadan. Sådana kostnader är bl.a. mediciner och förbandsmaterial, resekostnader till apotek eller läkare, kostnader för sjukvård och läkare. För sjukvårdens del kan du på vårdinrättningen uppvisa försäkringsintyget du fått, så sköts faktureringsärenden i fortsättningen mellan vårdinrättningen och LokalTapiola. När det gäller medicinkostnader kan du dra nytta av det sms som skickas till apotek, så i fortsättningen skickas medicinkostnadskraven direkt från apoteket till LokalTapiola.


Du kan skicka oss uppgifter om kostnaderna som du själv har betalat per e-post på adressen yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi. Som rubrik för e-postmeddelande skriver du skadenumret som du eventuellt har fått, så att din kostnadsansökan kan handläggas snabbare. Specificera vilka kostnader du har betalat, när kostnaderna har orsakats och hur mycket kostnader du har betalat. Du behöver inte bifoga kopior på kvitton eller fotografier till e-posten. Vi begär vid behov kvitton på de kostnader som du har betalat, spara därför alla kvitton.


Handlingarna handläggs i ankomstordning. Vi börjar omedelbart ersättningshandläggningen när handlingarna anlänt. Begärda tilläggsuppgifter kan göra att det tar längre tid att fatta ett ersättningsbeslut svara därför snabbt på alla begäran om tilläggsutredningar.
Ersättning av ditt skadeärende avgörs i genomsnitt inom 0-7 dagar.
Betalningsförbindelser som en läkare begärt behandlas i genomsnitt inom 1-2 dagar.
De kostnader som du själv har betalat betalas i genomsnitt inom 1-7 dagar.

Ersättningar för inkomstbortfall betalas ut genast då vi har fått den information som krävs för ersättningsbeslutet.
Om ditt ersättningsärende inte har framskridit inom dessa tidsfrister, vänligen kontakta vår ersättningstjänst. Observera att handläggningen huvudsakligen sker på vardagar.


Invalidpension betalas sista vardagen i varje månad utom i januari, då den utbetalas genast efter årsskiftet.


Sök dig för testning enligt din kommuns anvisningar och följ ditt mående. Du kan göra anmälan om din exponering med hjälp av din arbetsgivare, när du mår bättre.


Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet, kan du söka ändring enligt anvisningarna som finns på ersättningsbeslutets baksida.

För företagare

Drabbas en företagare av ett nytt arbetsolycksfall eller fritidsolycksfall kan skadan anmälas i nättjänsten för företag eller med denna blankett: www.lahitapiola.fi/vakuutustodistus.

Ersättningen för företagarens inkomstbortfall baserar sig på storleken på den arbetsinkomst som företagaren uppgett i sin FöPL- försäkring. Om du får ersättning för inkomstbortfall för en skada som inträffat på fritiden, kom ihåg att kontrollera med Fpa, om du också har rätt till andra förmåner.

Inkomstbortfallet är skattepliktig förvärvsinkomst, för vilket verkställs förskottsinnehållning antingen enligt tilläggsprocenten eller procenten för biinkomst eller enligt 50%.

Du kan meddela oss, om du vill återgå till arbetet före sjukledigheten slutar eller om du vill återgå till ett lättare arbete eller på deltid. Då justeras inkomstbortfallet som betalas enligt arbetsmängden som görs.