Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Villkor för företagskunder

På den här sidan finns de giltiga villkoren för företagskunder.

Trafikförsäkring

På den här sidan finns försäkringsvillkoren för trafikförsäkringar. För vissa försäkringsvillkor finns det förutom de finska versionerna även versioner på engelska (EN) och/eller svenska (SVE).

Kontrollera i försäkringsbrevet vilka villkor som tillämpas på försäkringen.

Villkor