Patientförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som är menad att täcka ansvaret för personer som utför hälso- och sjukvård för personskador i samband med vården.

I ett nötskal

 • Enligt lagen är staten, kommuner och kommunförbund och alla privata företag och inrättningar som utför hälso- och sjukvård försäkringsskyldiga.
 • Också professionell hälsovårdspersonal som verkar som självständiga företagare behöver en lagstadgad patientförsäkring.
 • Patientförsäkringar beviljas bl.a. av LokalTapiola och de övriga medlemsföreningarna i Patientförsäkringscentralen.

Vilken hälso- och sjukvård ska försäkras?

 • hälso- eller sjukvård som ges av läkare, tandläkare eller sjukskötare
 • arbetsplats-, skol- och studenthälsovård
 • optikerverksamhet
 • sjuktransport
 • provtagning, blodgivning och vaccinering
 • rehabilitering
 • fysioterapi och massage
 • försäljning av receptmedicin från apotek