Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Olycksfallsförsäkring för företagare

  1. Olycksfallsförsäkring för företagare gäller på arbets- och fritiden och den är den mest omfattande frivilliga olycksfallsförsäkringen.
  2. Olycksfallsförsäkring ger skydd och utkomst för dig, din familj och garanterar kontinuiteten för ditt företag.
  3. Premien för olycksfallsförsäkring för företagare är avdragbar i företagarens beskattning.

Olycksfallsförsäkring för företagare för arbetet och fritiden

Företagets viktigaste resurs är företagaren själv. Självständiga företagare och deras familjemedlemmar samt många bolagsmän och delägare omfattas dock inte av arbetsolycksfallsförsäkringen. Den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare ger ett täckande skydd.

Tack vare olycksfallsförsäkringen får du nödvändig och snabb vård hos privatläkare. Om du måste vara borta från jobbet på grund av ett olycksfall, ger olycksfallsförsäkringen skydd utöver för dig själv även för andra. Om du avlider, tryggar familjepensionen ekonomin och utkomsten för din familj.

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt dvs. försäkringen ersätter alltid utöver olycksfall och yrkessjukdomar även fritidsolycksfall. Även idrott omfattas av fritidsolycksfall med undantag av professionell idrott.

Olycksfallsförsäkring för företagare är den mest omfattande frivilliga olycksfallsförsäkringen vad gäller ersättningsområde. Premien för olycksfallsförsäkring är dessutom avdragbar i företagarens beskattning.

Såhär får du olycksfallsförsäkring för företagare

Begära ett anbud på försäkring från oss.

Villkor för Olycksfallsförsäkring för företagare

Villkoren enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar gäller olycksfallsförsäkring för företagare.Skydda ditt företags viktigaste resurs - dig själv

Riskeras affärsverksamheten för ditt företag, om du plötsligt blir sjukledig? Hur går det för din ekonomi, om du skadar dig allvarligt eller blir arbetsoförmögen?

Bekanta dig

FöPL-försäkring

Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring ger skydd när man går i pension, blir arbetslös, bildar familj eller blir sjuk.

Bekanta dig