Olycksfallsförsäkring för företagare

LähiTapiola LokalTapiola

Självständiga företagare och deras familjemedlemmar och många bolagsmän och delägare omfattas inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Företagets viktigaste resurs är ändå företagaren själv. Med den frivilliga Olycksfallsförsäkringen för företagare får du ett täckande skydd.

I ett nötskal

  • Olycksfallsförsäkringen för företagare är den mest omfattande olycksfallsförsäkringen vad gäller täckningsområdet. Ersättningarna betalas enligt lagen om olycksfallsförsäkring.
  • Den är i kraft på arbetet och under fritiden och är därför är det bästa alternativet för en företagare.
  • Premien för olycksfallsförsäkringen för företagare är avdragsgill i företagarens beskattning
  • Ersättningarna för inkomstbortfall baserar sig på en på förhand avtalad årsinkomst.

För arbete och fritid

Förutom arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätter försäkringen alltid också fritidsolycksfall. Försäkringen är alltså i kraft dygnet runt till skillnad från arbetstagarnas försäkring, till vilken skyddet för fritid bara finns som en separat tilläggsförsäkring. Det finns inga begränsningar som gäller idrott vid olycksfall på fritiden, med undantag för professionell idrott.
 
 

 


Se också:

Yrittäjän Omaturva
Egenskydd för företagare

Egenskydd för företagare skyddar familjen, uppehället och företagets kontinuitet.

Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.