Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring ger skydd vid många livssituationer: när man går i pension, blir arbetslös, bildar familj eller blir sjuk.