Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lagstadgade personförsäkringar

  1. Av de lagstadgade personförsäkringarna får du ArPL, arbetsolycksfalls- och grupplivförsäkringen för ditt företag via oss och våra samarbetspartners.
  2. Genom försäkringarna tryggar du dina anställda för olycksfall och yrkessjukdomar och säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet.
  3. Du kan sköta försäkringsärendena och ersättningsärendena lätt i vår nättjänst och i webbtjänsten för arbetspensionsbolaget Elo som är vår samarbetspartner.

Via oss får du följande lagstadgade försäkringar som du som arbetsgivare måste teckna för dina anställda:

  • ArPL-försäkring
  • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
  • grupplivförsäkring.

Be oss kontakta dig så ser vi tillsammans till att de lagstadgade personförsäkringarna för ditt företag blir i skick.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

Patientförsäkring

Patientförsäkringen täcker ansvar för personskador som uppstår i samband med vård.

Olycksfallsförsäkring för företagare

Den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare ger ett täckande skydd.

ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

FöPL-försäkring

Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring garanterar pensionen och socialskyddet.