Lagstadgade personförsäkringar

Saat meidän ja yhteistyökumppaniemme kautta yrityksellesi lakisääteisiä henkilövakuutuksia.
  1. Av de lagstadgade personförsäkringarna får du ArPL, arbetsolycksfalls- och grupplivförsäkringen för ditt företag via oss och våra samarbetspartners.
  2. Genom försäkringarna tryggar du dina anställda för olycksfall och yrkessjukdomar och säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet.
  3. Du kan sköta försäkringsärendena och ersättningsärendena lätt i vår nättjänst och i webbtjänsten för arbetspensionsbolaget Elo som är vår samarbetspartner.

Via oss får du följande lagstadgade försäkringar som du som arbetsgivare måste teckna för dina anställda:

  • ArPL-försäkring
  • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
  • grupplivförsäkring.

Be oss kontakta dig så ser vi tillsammans till att de lagstadgade personförsäkringarna för ditt företag blir i skick.

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus kaikille terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalle.
Patientförsäkring

Patientförsäkringen täcker ansvar för personskador som uppstår i samband med vård.

Yrittäjän tapaturmavakuutus tuo turvaa ja toimeentuloa sinulle, perheellesi ja takaa yrityksesi jatkuvuuden.
Olycksfallsförsäkring för företagare

Den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare ger ett täckande skydd.

TyEL-vakuutus on lakisääteinen ja se takaa yrityksesi työntekijöillle työeläketurvan.
ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

YEL-vakuutus antaa turvaa yrittäjälle monenlaisessa elämäntilanteessa.
FöPL-försäkring

Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring garanterar pensionen och socialskyddet.