Lakisääteiset henkilövakuutukset Lagstadgade personförsäkringar

LähiTapiola LokalTapiola

Du försäkrar dina arbetstagare med de lagstadgade personförsäkringarna. 

Pensionsförsäkringarna erbjuds av Elo. 

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring för företagare

Företagets viktigaste resurs är företagaren själv

ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

FöPL-försäkring

FöPL-försäkringen garanterar pensionen och socialskyddet