Lakisääteiset henkilövakuutukset Lagstadgade personförsäkringar

Du försäkrar dina arbetstagare med de lagstadgade personförsäkringarna. 

Pensionsförsäkringarna erbjuds av Elo. 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Olycksfallsförsäkring för företagare

Företagets viktigaste resurs är företagaren själv

Työntekijän eläkevakuutus TyEL
ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

Yrittäjän eläkevakuutus YEL
FöPL-försäkring

FöPL-försäkringen garanterar pensionen och socialskyddet