Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Trafikförsäkring för företag

  1. Den lagstadgade trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som används i trafik.
  2. Trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffar i trafiken, oberoende av om det är fråga om den oskyldiga parten eller skadevållaren. Den ersätter också egendomsskador för den oskyldiga parten.
  3. Du hittar alla dina försäkringsuppgifter samlade på ett ställe och kan lätt administrera dina försäkringar oberoende av var du har skaffat ditt fordon.

Trafikförsäkring ersätter person- och sakskador

Utgångspunkten är att lagstadgad trafikförsäkring ersätter personskador för alla parter oberoende av om det är fråga om den oskyldiga parten eller skadevållaren.

Trafikförsäkringen ersätter i allmänhet egendomsskador som orsakats den oskyldiga partens fordon samt kläder och personliga bruksföremål för passagerarna i det egna fordonet.


Personskador

Utgångspunkten är att trafikförsäkringen ersätter personskador för alla parter.

Trafikförsäkringen ersätter bland annat sjukvårdskostnader, förlust av inkomst och underhåll, tillfälligt och bestående men samt skäliga begravningskostnader.

Skadevållarens personersättning kan vägras eller minskas om denne orsakat skadan uppsåtligt, genom grov oaktsamhet, i berusningstillstånd eller med ett fordon som varit i olovligt bruk.

Egendomsskador

Försäkringen ersätter i allmänhet egendomsskador som orsakats motpartens fordon samt kläder och personliga bruksföremål för passagerarna i det egna fordonet.

Trafikförsäkring ersätter inte dessa skador

En skada ersätts inte om motorfordonet inte har använts i trafik. Fordonet är inte i trafik när det används utanför trafikleder, till arbete på lantbruk eller väsentligen till annat ändamål än transport av personer eller varor.

Skadan ersätts inte heller om fordonet har varit i förvar eller för reparation i ett garage, på en verkstad eller motsvarande ställe eller om det används för tävling, övning eller testning på ett område som avspärrats för trafik.

Skada som vid lastning eller annan arbetsprestation orsakas en person som utför detta arbete, egendom som är föremål för arbetet eller fordon som deltar i detta arbete.

Skador som orsakats andra djur än renar, som utan uppsikt befunnit sig på en trafikled, ersätts i regel inte.

Sök ersättning från företagets trafikförsäkring

Drabbades företagets fordon av en skada i trafiken? Du kan göra skadeanmälan enkelt med en blankett på webben. Alternativt kan du besöka vårt verksamhetsställe eller ringa oss.