Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Cybersäkerhetstjänsten

Tjänsten Cyberskydd är en heltäckande lösning för små och medelstora företag och tjänsten förbättrar ditt företags beredskap att avvärja dataintrång samt risker i anslutning till dem. Tjänsten Cyberskydd innehåller:

  • Cyberförsäkring
  • Cyberutbildning
  • Telefontjänsten CyberHjälpen via vilken du kan kontakta en specialist om du drabbas av en skada och samtidigt göra en skadeanmälan.

Testa om cyberskyddet för ditt företag är i skick

Kolla din cyber säkerhet.

FRÅGA

Ditt företags virusbekämpningsprogram

De avgiftsbelagda programmen hjälper i problemsituationer

Ett avgiftsfritt dataskydd känns som en lätt lösning men kom ihåg att gratis dataskydd finansierar sin verksamhet genom reklam och kan nödvändigtvis inte garanterar ett ordentligt skydd.
Avgiftsbelagda dataskyddsprodukter innehåller däremot bland annat skydd för skadliga program som låser filer (utpressningsprogram eller på engelska Ransomware), skydd för bankfunktioner samt för web trafik. Dessa saknas nästan alltid i de avgiftsfria programmen.

Utgivarna av avgiftsbelagda program utvecklar ständigt sina produkter och reagerar på de nyaste dataskyddshoten och de erbjuder även stöd vid problemsituationer.  Utgivarna av avgiftsfria dataskyddsprogram erbjuder sällan kund- och stödtjänster.

Bekanta dig med dataskyddet.

Skydda alla maskiner och servrar

Det är skäl att skydda alla datorer - både Windows och Mac maskiner - och servrar med dataskyddstprogram. 

Mobila apparater är personalens mest personliga och använda data-anordningar. Dessa data-anordningar innehåller ofta mera information om företaget än annanstans: innehåll för sociala medier, fotografier, video, e-post, textmeddelanden osv.

Med mobila anordningar används även för nätbanken och för att göra uppköp på webben.

På grund av allt detta är det viktigt att skydda även mobila enheter.

Har ni virusbekämpningsprogram installerade på företagets datorer och mobila apparater?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Fysiskt dataskydd

Mobilt arbete utför en större risk

Nuförtiden har arbetstagare allt oftare med sig företagets data - bl.a. på bärbara datorer och i smarttelefoner. Mobila enheter kan lätt glömmas kvar nånstans eller bli stulna och den vägen hamnar den data de innehåller lätt i fel händer. 

Det lönar sig också att ha alla lösenord och olika åtkomstkoder i skick och i säkert förvar (läs mer på punkt 4).

Datorn och mobilen utom synhåll

Datorn eller mobilen ska aldrig lämnas utan övervakning, till exempel i bilen. Även på arbetsplatsen lönar det sig inte att lämna datorn på bordet utan t.ex. i ett låst skåp över natten, utom synhåll.

Datorer och mobiler som tagits ur bruk ska förstöras ändamålsenligt, säkra att minnen töms. För detta kan du till exempel använda en hårdskiveförstörare.

Är det fysiska dataskyddet i ditt företag i skick?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Säkerhetskopior

Med hjälp av säkerhetskopior tryggar du verksamhetens kontinuitet

I samband med ett cyberintrång i ditt företag kan inkräktaren låsa eller förstöra uppgifter som är viktiga för företagets störningsfria verksamhet. 

Säkerställ dig tillräckligt ofta

Det är skäl att ta säkerhetskopior på företagets kritiska filer varje dag, minst varje vecka.

Görs säkerhetskopieringen i ditt företag tillräckligt ofta?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Hantering av lösenord

Lösenord skyddar företagets data

Det är inte svårt att skapa ett bra lösenord. Det moderna digitala samhället gör det dock svårt eftersom man borde kunna skapa ett bra och unikt lösenord för varje tjänst. 

Ett bra lösenord öppnar sig inte för andra

Ett bra lösenord är tillräckligt långt (12 tecken). Det innehåller nummer, STORA och små bokstäver samt specialtecken.

Det lönar sig inte att återanvända lösenord utan man ska skapa egna unika och starka lösenord för alla tjänster.

Är ditt företags regler för lösenord i skick?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Skydd för trådlöst lokalnät

Skydda din nättrafik från avlyssning

Genom att skydda det trådlösa nätet med ett lösenord kan du förhindra att nättrafiken avlyssnas och att utomstående ansluter sig till nätet.

Brandmuren skyddar för externa hot

Att skydda lokalnätet är klart viktigare i företagsverksamheten än i hemmabruk. 
Trafiken på nätet och hot från externa nät kan förebyggas med separata brandmurar eller med andra tjänster som tillförlitliga aktörer erbjuder.

Är ert trådlösa lokalnät (WLAN/WiFi) skyddat med lösenord?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Regelbundna programuppdateringar

Intrång i datasystem sker genom grundläggande luckor

Man kan med belägg säga att i nästan alla lyckade dataintrång har intrånget lyckats eftersom den grundläggande datasäkerheten i företaget har skötts dåligt.

Uppdatera programmen automatiskt

Tillåt automatiska uppdateringar av operativsystem och program. Även installationer av brandmurar ska göras omsorgsfullt och extra portar ska stängas.

Görs programuppdateringarna regelbundet i ditt företag?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Identifiering av bedrägeri och nätfiske

Bedragaren ser ut som en pålitlig aktör

På nätet sker bedrägeri ofta på bra finska/svenska och i något känt varumärkes namn.  Användaren litar på varumärket och genomskådar nödvändigtvis inte bedraget.

En tvivelaktig länk fascinerar användaren

Även om användaren misstänker att länken inte är säker så klickar till och med hälften ändå på den.  Genom ökad kännedom och sund misstänksamhet samt utbildning kan man tydligt påverka bluffmeddelandens effektivitet.

Har ni i ditt företag funderat på hur man ska identifiera falskafakturor eller nätfiske av koder?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Utpressningsprogram

Ett utpressningsprogram smittar datorn

De allmännaste skadeprogrammen har under de senaste åren varit olika utpressningsprogram (sk. Ransomware). Ett utpressningsprogram är ett skadligt program som smittar datorn, låser den eller filerna och kräver lösen för att låsa upp dem.

Effektiv filtrering förhindrar smitta

En effektiv DNS filtrering kan förhindra 90 % av utpressningsprogrammen genom att förhindra att dessa laddas ned i datorn. 

Identifieras utpressningsprogrammen i ditt företag?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Skydd för e-post

Genom skyddet filtrerar man bland annat virus

Med filtrering av e-post avses förmåga att filtrera virus, skadliga program, nätfiskemeddelanden samt bedrägerimeddelanden från inkommande meddelanden. Det är viktigt att filtreringen även kan filtrera förfalskade e-postmeddelanden.

DNS-filtrering

Genom DNS-filtrering kan man skydda användarens åtgärder på webben.  Filtreringen förhindrar användarna att besöka skadliga sidor.

Är e-postfiltrering redan bekant?

Nej(0-2.9) Kanske(3.0-5.0) Ja(5.1-7.0)
Välj lämpligaste alternativet på skalan.
Nej Kanske Ja

Sammandrag

Låg

Risknivå

Medelmåttlig

Risknivå

Hög

Risknivå

Företagets dataskydd är på en bra nivå

I det stora hela är företagets cybersäkerthet I skick.

Företagets cybersäkerthet är lite svagare

Med några små åtgärden kan cybersäkerheten bli riktigt bra.

Företagets cybersäkerthet är svag

Ditt företag kan förbättra beredskapen för risker inom cyberskyddets följande delområden:

Om du är intresserad av cyber säkerhet, beställ LokalTapiolas cybersäkerhetsguide gratis

Kolla även produkttipsen nedan.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Att förbereda sig på cyberskyddsrisker med försäkring

Även om ärenden i anslutning till cyberskyddet tycks vara bekanta i ditt företag så lönar det sig att ännu fundera på hur man ska förbereda sig på cyberskyddrisker.

För företagets olika risker kan man skaffa försäkringar. Med försäkring kan man också skydda sig mot cyberskyddrisker.

Försäkringen ersätter till exempel:

  • Kostnader som orsakats av att ta bort skadliga program, återställa filer och reparera läckage av personuppgifter.
  • Kostnader för avbrott i affärsverksamheten om affärsverksamheten störs till exempel på grund av utpressningsprogram.

Försäkringen innehåller också en ansvarsförsäkring som till exempel ersätter skadeståndsansvar till följd av dataskyddsbrott.

Om en skada trots allt inträffar får ditt företag hjälp per telefon genom att ringa Cyberhjälpen som till en del ingår i försäkringen.

Skriv ut ett sammandrag (pdf).

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Att förbereda sig på cyberskyddsrisker med försäkring

Även om ärenden i anslutning till cyberskyddet tycks vara bekanta i ditt företag så lönar det sig att ännu fundera på hur man ska förbereda sig på cyberskyddrisker.

För företagets olika risker kan man skaffa försäkringar. Med försäkring kan man också skydda sig mot cyberskyddrisker.

Försäkringen ersätter till exempel:

  • Kostnader som orsakats av att ta bort skadliga program, återställa filer och reparera läckage av personuppgifter.
  • Kostnader för avbrott i affärsverksamheten om affärsverksamheten störs till exempel på grund av utpressningsprogram.

Försäkringen innehåller också en ansvarsförsäkring som till exempel ersätter skadeståndsansvar till följd av dataskyddsbrott.

Om en skada trots allt inträffar får ditt företag hjälp per telefon genom att ringa Cyberhjälpen som till en del ingår i försäkringen.

Skriv ut ett sammandrag (pdf).

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Att förbereda sig på cyberskyddsrisker med försäkring

Även om ärenden i anslutning till cyberskyddet tycks vara bekanta i ditt företag så lönar det sig att ännu fundera på hur man ska förbereda sig på cyberskyddrisker.

För företagets olika risker kan man skaffa försäkringar. Med försäkring kan man också skydda sig mot cyberskyddrisker.

Försäkringen ersätter till exempel:

  • Kostnader som orsakats av att ta bort skadliga program, återställa filer och reparera läckage av personuppgifter.
  • Kostnader för avbrott i affärsverksamheten om affärsverksamheten störs till exempel på grund av utpressningsprogram.

Försäkringen innehåller också en ansvarsförsäkring som till exempel ersätter skadeståndsansvar till följd av dataskyddsbrott.

Om en skada trots allt inträffar får ditt företag hjälp per telefon genom att ringa Cyberhjälpen som till en del ingår i försäkringen.

Skriv ut ett sammandrag (pdf).

Har du frågor kring cyber säkerhet?

Vi hjälper gärna ditt företag att säkra sig mot cyber risker.

Produkttips

Observera att när du köper F-secure produkter hos Wisdomic får du dem till kundförmånspris.

Har ni virusbekämpningsprogram installerade på företagets datorer och mobila apparater?

F-Secure Total
F-Secure PSB

Är det fysiska dataskyddet i ditt företag i skick?

Wisdomic Tietoturvakartoitus

Görs säkerhetskopieringen i ditt företag tillräckligt ofta?

F-Secure Total
Wisdomic Elinkaaripalvelut

Är ditt företags regler för lösenord i skick?

F-Secure Total
Wisdomic Elinkaaripalvelut

Är ert trådlösa lokalnät (WLAN/WiFi) skyddat med lösenord?

F-Secure Sense
Wisdomic Lähiverkkopalvelut

Görs programuppdateringarna regelbundet i ditt företag?

Wisdomic Elinkaaripalvelut
F-Secure PSB
Wisdomic Lähiverkkopalvelut

Har ni i ditt företag funderat på hur man ska identifiera falskafakturor eller nätfiske av koder?

F-Secure Total
Wisdomic Sähköpostin kokonaisturva
Wisdomic DNS-suodatus

Identifieras utpressningsprogrammen i ditt företag?

F-Secure Total
Wisdomic DNS-suodatus

Är e-postfiltrering redan bekant?

Wisdomic Sähköpostin kokonaisturva
Wisdomic DNS-suodatus
Din begäran har skickats. Du kan nu stänga blanketten. Det inträffade en funktionsstörning under behandlingen av din begäran. Din begäran har inte skickats. Var god och försök på nytt senare. Tjänsten är tillfälligt ur bruk. Din begäran har inte skickats. Var god och försök på nytt senare.

Cybersäkerhetstjänsten inkluderarCyberförsäkringen ersätter till exempel


Försäkringen cyberskydd ger sinnesfrid

Datasäkerhetsriskerna för företag ökar hela tiden i takt med att världen digitaliseras. Då Internet of Things-tjänsterna ökar är allt fler anordningar kopplade till nätet och därmed sårbara för dataintrång. Med LokalTapiolas Cybersäkerhetstjänst skyddar du nätmiljön i ditt företag och får hjälp om skadan är framme. När du skyddat nätmiljön kan du koncentrera sig på det väsentliga, det vill säga att bedriva affärsverksamheten.

”Den digitala brytningstiden gör det finska samhället snabbare och varje företag har datakapital som måste skyddas. För att skydda data måste organisationerna ha allt mångsidigare riskhanteringsverktyg och cyberförsäkringen är en väsentlig del av företagens riskhanteringsportfölj.”
- Leo Niemelä, datasäkerhetsdirektör vid LokalTapiola


Risktoppen 2018

Kriminella försöker bli rika med dina uppgifter

Bedragare och uppgiftsfiskare vill komma åt organisationens datasystem och dra nytta av stulna uppgifter. En del svindlerier är mycket trovärdiga och väl riktade och kan orsaka kännbara ekonomiska förluster.

Utlokaliserade tjänster en extra kanal för attackeraren

Attackeraren kan komma åt företaget via samarbetspartners och underleverantörers system, särskilt om företaget utlokaliserar centrala tjänster och även erbjuder dessa till samarbetspartners. Om företaget inte kan kontrollera sina tekniska miljöer kan attacker eller störningar i systemen sprida sig omfattande och till överraskande ställen.

Brist på synlighet

Man känner nödvändigtvis inte tillräckligt bra till den egna miljön. Det är mycket svårt att upptäcka och lokalisera attacker om man inte samlar in tillräckligt med loggar. Till exempel sårbarheter i program utnyttjas vid attacker nästan omedelbart efter att sårbarheten har blivit offentlig.

Värdefull information aktiverar spioner

I Finland intresserar politiska beslut, högteknologi och innovationer. Även val kan intressera utomlands. Till exempel under EU-ordförandeskapsperioden är Finland ett potentiellt objekt för nätspionage och påverkan. Förutom media aktiveras också hacktivister och politiska grupper.

Överbelastningsattacker är vardag

Varje organisation ska förbereda sig på överbelastningsattacker.

Källa: Cybersäkerhetscentret, Tietoturvan vuosi 2018


Ladda ner handboken cyberskydd


Egendomsförsäkringar

Skydda ditt företags maskiner och anordningar för skador.

Bekanta dig

Verksamhetsförsäkringar

Skydda ditt företags verksamhet för avbrott och olika ersättningsansvar.

Bekanta dig