Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skog förstördes av djur

Omfattande skogsförsäkring ersätter skador som orsakats av gnagare, rådjur, hardjur, insekter och fåglar. Den mest allmänna skadan är sorkskador på plantbestånd. Du kan söka ersättning om minst 0,5 hektar plantbestånd har skadats så att området har blivit underproduktivt och måste förnyas till följd av skadan.

Gör så här

Redogör för skogens placering och storleken på det drabbade området. Vi begär vid behov en uppskattning av skadebeloppet av en skogsexpert.

Anmäl skadan med en elektronisk blankett.

Öppna blanketten

Observera också detta

Vi ersätter skador på plantbestånd baserat på förlust av kostnadsvärde. Med kostnadsvärde avser vi kostnaderna för plantering och odling av plantbestånd. Vi ersätter inte kostnaderna för plantering av ett nytt plantbestånd, utan endast värdet på det förstörda plantbeståndet.

Eventuellt KEMERA-stöd dras av vid skador på plantbestånd. KEMERA är ett finansieringsstöd för hållbart skogsbruk som man ansöker om hos Skogscentralen bland annat för att täcka beskogningskostnader efter naturskador.

Gnagarskadorna på plantbestånden börjar när ett bestående snötäcke ligger på marken. Försäkringen måste vara i kraft innan detta för att försäkringen ska ersätta de skador som orsakats.