Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Resgodset blev stulet eller skadades

Från resgodsförsäkringen kan vi ersätta skador på och stölder som inträffat gällande medhavd egendom under resan samt andra skador, som anges i försäkringsvillkoren.

Gör så här

  1. 1. Registrera skadorna

    Lista vilken egendom som har stulits eller vad som har skadats. Observera att om det skadade föremålet kan repareras till en rimlig kostnad, ska du ta reda på reparationskostnaderna och betala för reparationsarbetet. Innan du gör skadeanmälan ska du även ta reda på priset för ett nytt motsvarande föremål.

  2. 2. Anmäl en skada

    Anmäl skadan i möjligaste mån till de lokala myndigheterna. Om din telefon eller surfplatta har stulits, ska du dessutom be operatören att spärra abonnemanget. Bankkort spärras av bankernas allmänna spärrtjänst på +358 20 333.

    Anmäl skadan till oss med det elektroniska formuläret.

    Öppna blanketten

Observera också detta

För skadeanmälan behöver du veta föremålets märke, modell och inköpsår. Spara skadehandlingarna och kvitton i 6 månader. Vi begär kvitton separat av dig vid behov.