Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skada som orsakats annan person

Från företagets ansvarsförsäkring kan vi ersätta skador orsakade andra, som konstateras under försäkringens giltighetstid och för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig enligt den gällande rätten. Om det är fråga om en skada som omfattas av ersättning från ansvarsförsäkringen, utreder vi grunden till den försäkrades ersättningsansvar, omfattningen av den orsakade skadan och utbetalar en eventuell försäkring. I försäkringarna ingår begränsningsvillkor.

Observera detta

Från ansvarsförsäkringen för företagets verksamhet kan vi ersätta person- och föremålsskador som orsakats andra i den försäkrade verksamheten då den försäkrade är skadeståndsansvarig för skadan. Vi ersätter inte rena förmögenhetsskador från försäkringen.

Företaget kan även har andra slags ansvarsförsäkringar, till exempel produktansvarsförsäkring, förmögenhetsansvarsförsäkring eller ansvarsförsäkring för konsult.

Gör så här

 1. 1. Sammanställ färdigt alla handlingar som krävs som bilagor till skadeanmälan

  Som bilaga till skadeanmälan behöver du:

  - Det skriftliga skadeståndskravet mot företaget.
  - Avtalet gällande uppdraget jämte bilagor.
  - Skadekartläggningsrapporten gällande vatten- och brandskador.

 2. 2. Anmäl en skada

  Fyll i ansvarsskadeformuläret (pdf) noggrant.

  Öppna blanketten


  På formuläret för skadeanmälan ska du ange åtminstone dessa uppgifter:

  - Den skadelidandes uppgifter.
  - Ett motiverat yttrande avseende varför skadan inträffade och när skadeståndsanspråket gällande skadan gjordes till er.
  - Huruvida ni anser er vara ersättningsansvariga i skadan som orsakats.
  - Huruvida ersättningen får utbetalas om vi konstaterar att företaget är ersättningsskyldigt.

  Den ifyllda skadeanmälan jämte bilagor kan skickas till oss via e-post. Klicka här för att komma till kontaktuppgifterna för alla regionbolag.

  Om det är fråga om ett företag med fler än 50 anställda, ska du skicka skadeanmälan jämte bilagor till suurasiakkaidenoma(at)lahitapiola.fi.

 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  Om vi behöver mer information kontaktar vi dig. Vid behov kontaktar vi också den skadelidande.

  Vi fattar ett ersättningsbeslut på grundval av skadeanmälan och tilläggsutredningar.