Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Annan person orsakades skada

Från ansvarsförsäkringen kan vi ersätta egendoms- och personskador som du har orsakat någon utanför sin familj med din vårdslöshet och som företaget enligt lag är skyldigt att ersätta.

Gör så här

  1. 1. Anteckna kontaktuppgifter

    Anteckna även den skadelidandes kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och personbeteckning.

  2. 2. Anmäl en skada

    Observera att vi från ansvarsförsäkringen inte ersätter till exempel trafikskador som orsakats med ett motorfordon eller skador som orsakats i förvärvsarbete. Från försäkringen ersätter vi heller inte uppsåtligt orsakade skador.

Vanliga frågor

Skadeanmälan kan endast göras av försäkringstagaren.

Med anknytning till personskador kan man ersätta bland annat  kostnader som orsakas av nödvändiga sjukvårdsomkostnader och ersättning för tillfälliga men. Sjukvårdskostnader ersätts huvudsakligen i enlighet med den offentliga sektorns kostnadsnivå. Beträffande eventuellt inkomstbortfall ska ersättningsanspråk i första hand göras hos Folkpensionsanstalten, det vill säga FPA.

Ja, det kan den skadelidande göra. Ersättningsärendet kan behandlas utgående från ansvarsförsäkringen för sådana ersättningsärenden som den privata olycksfallsförsäkringen inte täcker.

För personskador som uppstår i arbetet eller på en arbetsresa görs ersättningsanspråk i första hand från arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Ansvarsförsäkringens ersättningsområde är till vissa delar mer omfattande än olycksfallsförsäkringslagens (t.ex. ersättning av tillfälliga men), vilket innebär att du kan göra ersättningsanspråk till de delar av ansvarsförsäkringsbolaget.