Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom

Engångsersättningen som betalas på basis av skydd vid allvarlig sjukdom kan du använda på det sätt som passar dig bäst. Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst. Du kan även främja din återhämtning med rehabilitering eller möjliggöra en lättare återgång till arbetslivet.

Gör så här

I nättjänsten kan du ansöka om engångsersättning, dagpenning eller ersättning för bestående men vid allvarlig sjukdom. Bifoga ett läkarutlåtande till ansökningen (till exempel B-utlåtande) eller någon annan nödvändig utredning.

Logga in på nättjänsten

Vanliga frågor

Om försäkringen omfattar skydd vid arbetsoförmåga:

Dagpenning till följd av arbetsoförmåga betalas för den period av arbetsoförmåga som läkaren ordinerat. Dagpenning betalas inte för sjukledighet som ordinerats retroaktivt. Du kan högst få dagpenning upp till den maximiersättningstid som anges i försäkringsbrevet. Dagpenning och pension är skattepliktiga förmåner.

Ansökan om dagpenningersättning

 • Skicka in ett läkarintyg över arbetsoförmågan och ett skattekort för lön eller ett ändringsskattekort för förmånen.

 • Enligt skattemyndighetens anvisningar dras 50 % skatt på ersättningen, om skattekortet inte bifogas ersättningsansökan.

 • De flesta cancerformer

 • Hjärntumör

 • Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation

 • Ersättning av aortaklaff med klaffprotes

 • Hjärtinfarkt

 • Njursvikt

 • Organ- eller benmärgstransplantation

 • MS-sjukdom

 • Slaganfall

Läs mer om villkoren i ditt avtal, där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.

Ersättningar för vårdkostnader från Omavara försäkring för allvarlig sjukdom söks via den elektroniska ersättningstjänsten genom att logga in i nättjänsterna.

Engångsersättning för allvarlig sjukdom (Bastrygghet) och bestående men

 • Du kan ansöka om ersättning via vår nättjänst.

 • Du får noggrannare anvisningar för ansökan om ersättning genom att ringa vår telefontjänst 09 453 8000 (mån–fre kl. 8–17, lör kl. 9–15).

 • För ansökan om engångsersättning för bestående men och allvarlig sjukdom lämnar du in ett läkarutlåtande (till exempel B-utlåtande) som bilaga till ansökan.

Du kan kontrollera det aktuella beloppet för engångsersättningen i försäkring i nättjänsten eller i den senaste årsrapporten. Den skattefria engångsersättningen betalas till dig i en rat. För att vi ska kunna betala ersättningen behöver vi ett läkarutlåtande.