<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare

En sjukkostnadsförsäkring som tecknats av en företagare eller arbetsgivare ger skydd vid olycksfall och sjukdomar.

Observera detta

Om du har fyllt i en hälsodeklaration i samband med att man ansökte om sjukkostandsförsäkring för företag för dig, kan du nedan läsa närmare anvisningar genom att välja Hälsodeklaration gjord.

Om du har fyllt i en hälsodeklaration i samband med att man ansökte om sjukkostnadsförsäkring för företag för dig, kan du nedan läsa närmare anvisningar genom att välja Hälsodeklaration gjord.

Gör så här

 1. 1. Ansök om ersättning för redan uppkomna kostnader

  Om sjukdomen redan orsakat vårdkostnader kan du ansöka om ersättning för dem i vår nättjänst. Ta fram dina kvitton färdigt för att underlätta ansökan om ersättning. Vi kontaktar dig separat om vi behöver kvitton eller ytterligare information från dig. Spara kvitton i ett år.

  Om du kan få FPA-ersättning för läkemedel eller läkarbesök, ska du först ansöka om ersättning från FPA.

  Din försäkring kan innehålla individuella begränsningsvillkor eller en självriskandel per ansökningsgång. Du kan granska eventuella begränsningsvillkor och självrisken i vår nättjänst.

 2. 2. Kontakta HälsoHjälpen

  Om du arbetar i ett företag med färre än 50 anställda, kan du sköta ditt ärende i tjänsten HälsoHjälpen. Sjukskötare och läkare hjälper dig i tjänsten HälsoHjälpen varje dag kl. 7.00–23.00.

  I de flesta fall kan sjukskötarna och läkarna kartlägga, ge råd om och behandla ditt besvär och dina symtom på distans, varvid du slipper onödiga besök och även underlättar din vardag. Vid behov bokas en läkartid åt dig hos vår hälsopartner.

  Du kan skicka ett meddelande via chatten i HälsoHjälpen eller i vår nättjänst.

  Om ditt avtal innehåller en självrisk, kan vi vid behov boka läkartiden åt dig. I sådana fall ska du betala besöket direkt till läkarstationen och därefter ansöka om ersättningar via vår nättjänst.

 3. 3. Kontakta företagshälsovården

  Om du arbetar i ett stort företag som har fler än 50 anställda, kan du, om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, kontakta din företagshälsovård.

Vanliga frågor

Från Sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts i Finland. Du kan ansöka om ersättning för bland annat följande kostnader:

 • poliklinikavgifter

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • hälsocentralavgifter

 • läkararvoden på en privat läkarcentral

 • läkarens distansmottagningar

 • läkemedel som ordinerats av en läkare

 • undersökningar och behandlingar som ordinerats av läkare

 • akuta sjukhustransporter av förstahjälpsnatur med ambulans

 • kostnader för tandvård som är nödvändig för att förbättra en allmän sjukdom i kroppen.

Om din försäkring är utökad, ersätter vi, med undantag för villkorspunkt 6.2.2, följande kostnader:

 • fysikalisk eller därmed jämförbar behandling för högst 10 behandlingar per sjukdom eller olycksfall

 • rimliga resekostnader till ersättningsgilla behandlingar och undersökningar.

Från Sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi sådana vårdkostnader som har orsakats under försäkringens giltighetstid. Från försäkringen ersätts inga ersättningar som orsakas efter att försäkringen har upphört, även om olycksfallet eller sjukdomen har börjat under försäkringens giltighetstid.

Från Sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi undersökning av födelsemärken när undersökningen görs på medicinska grunder, till exempel om det förekommer förändringar i födelsemärket som tyder på att det är elakartat. Vi ersätter borttagning av födelsemärke, om det är fråga om en elakartad tumör som kräver medicinsk vård eller ett förstadium till sådan.

Om födelsemärket undersöks och tas bort av kosmetiska skäl täcker inte försäkringen varken undersökning eller borttagning.

Från Sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi sömnapnéundersökningar om det finns medicinsk grund för undersökningen. Enbart snarkning är inte en tillräcklig grund för en sömnapnéundersökning, och undersökningen kan därför inte täckas av försäkringen.

Om du har fått diagnosen sömnapné under en undersökning, kan försäkringen ersätta kontrollbesök i samband med sjukdomen. Försäkringen täcker inte medicinsk utrustning, såsom sömnapnéskenor eller CPAP-apparater som används för att behandla sömnapné.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja en betalningsförbindelse till våra hälsosamarbetspartner. Observera att din försäkring måste vara giltig när kostnaderna uppstår.

 • Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett läkarutlåtande som läkaren eller du själv har skickat till oss.

 • Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

 • Du kommer att informeras om beslutet som gäller betalningsförbindelsen inom några vardagar.

 • När du får kännedom om en beviljad betalningsförbindelse, betalar du själv endast en eventuell självriskandel direkt till vår hälsosamarbetspartner. Vår partner skickar slutfakturan direkt till oss.

Vi kan inte bevilja betalningsförbindelse för enskilda besök eller till exempel vård i serier.

När du använder HälsoHjälpen kan du eventuellt få ett direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök på förhand, om din försäkring inte har någon självrisk. I dessa fall fakturerar vår hälsopartner oss direkt.

Om din försäkring omfattar en ansökningsspecifik självrisk, kan du få en tid till läkare. Då måste du dock själv betala för besöket och ansöka om andelen som överskrider självrisken från din försäkring i efterhand.

Eventuell vård i serier ska du betala själv och ansöka om ersättning i efterhand. Direktfaktureringstillstånd kan inte fås för dessa besök.

Från Sjukkostnadsförsäkringen som företaget tecknar kan du ansöka om ersättning via vår nättjänst.

Om ditt avtal omfattar självrisk, drar vi av den vid varje ansökningsgång. Om du har flera läkarbesök, kan du på en och samma gång ansöka om ersättning för kostnaderna för flera besök, varvid man drar av självrisken från ansökan endast en gång. Observera dock att du måste ansöka om ersättning för kostnaderna inom ett år från det att de orsakades.

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och skadeärenden för din räkning. Då kan den befullmäktigade handla på dina vägnar i vår nättjänst.

En befullmäktigad kan bland göra annat en skadeanmälan om skadan som inträffat för din räkning och ansöka om ersättning för kostnaderna i vår nättjänst.

Du kan upprätta en fullmakt i vår nättjänst eller på plats på vårt kontor.

Om det förekommer ett tillfälligt fel i vår nättjänst, uppmanar vi dig att prova att ansöka om ersättning på nytt nästa dag.

I försäkringar tecknade av företagare och småföretag (färre än 50 anställda)

På vardagar kl. 8–16 kan du även ringa 09 453 8336 eller skicka ett krypterat meddelande till https://secure.lahitapiola.fi/vapaaehtoiset.henkilokorvaukset(at)lahitapiola.fi .

I försäkringar som tecknats av stora företag (fler än 50 anställda)

På vardagar kl. 8–16 kan du även ringa 09 453 3222 eller skicka ett krypterat meddelande till https://secure.lahitapiola.fi/yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi .

Gör så här

 1. 1. Ansök om ersättning för redan uppkomna kostnader

  Om sjukdomen redan orsakat vårdkostnader kan du ansöka om ersättning för dem i vår nättjänst. Ta fram dina kvitton färdigt för att underlätta ansökan om ersättning. Vi kontaktar dig separat om vi behöver kvitton eller ytterligare information från dig. Spara kvitton i ett år.

  Om du har rätt till FPA-ersättning för läkarbesöket, ska du först ansöka om ersättning från FPA.

  Din försäkring kan innehålla en självriskandel per ansökningsgång. Du kan kontrollera den eventuella självrisken i vår nättjänst.

 2. 2. Kontakta HälsoHjälpen

  Om du arbetar i ett företag med färre än 50 anställda, kan du sköta ditt ärende i tjänsten HälsoHjälpen. Sjukskötare och läkare hjälper dig i tjänsten HälsoHjälpen varje dag kl. 7.00–23.00.

  I de flesta fall kan sjukskötarna och läkarna kartlägga, ge råd om och behandla ditt besvär och dina symtom på distans, varvid du slipper onödiga besök och även underlättar din vardag. Vid behov bokas en läkartid åt dig hos vår hälsopartner.

  Du kan skicka ett meddelande via chatten i HälsoHjälpen eller i vår nättjänst.

  Om ditt avtal innehåller en självrisk, kan vi vid behov boka läkartiden åt dig. I sådana fall ska du betala besöket direkt till läkarstationen och därefter ansöka om ersättningar via vår nättjänst.

 3. 3. Kontakta företagshälsovården

  Om du arbetar i ett stort företag som har fler än 50 anställda, kan du, om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, kontakta din företagshälsovård.

Vanliga frågor

Från Sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts i Finland. Du kan ansöka om ersättning för bland annat följande kostnader:

 • poliklinikavgifter

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • hälsocentralavgifter

 • läkararvoden på en privat läkarcentral

 • läkarens distansmottagningar

 • undersökningar och behandling som ordinerats av läkare

 • akuta sjukhustransporter av förstahjälpsnatur med ambulans

 • Läkarutlåtanden som LokalTapola ber om separat.

Från Sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi sådana vårdkostnader som har orsakats under försäkringens giltighetstid. Från försäkringen ersätts inga ersättningar som orsakas efter att försäkringen har upphört, även om olycksfallet eller sjukdomen har börjat under försäkringens giltighetstid.

Från Sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi undersökning av födelsemärken när undersökningen görs på medicinska grunder, till exempel om det förekommer förändringar i födelsemärket som tyder på att det är elakartat. Vi ersätter borttagning av födelsemärke, om det är fråga om en elakartad tumör som kräver medicinsk vård eller ett förstadium till sådan.

Om födelsemärket undersöks och tas bort av kosmetiska skäl täcker inte försäkringen varken undersökning eller borttagning.

Från Sjukkostnadsförsäkring för företag ersätter vi sömnapnéundersökningar om det finns medicinsk grund för undersökningen. Enbart snarkning är inte en tillräcklig grund för en sömnapnéundersökning, och undersökningen kan därför inte täckas av försäkringen.

Om du har fått diagnosen sömnapné under en undersökning, kan försäkringen ersätta kontrollbesök i samband med sjukdomen. Försäkringen täcker inte medicinsk utrustning, såsom sömnapnéskenor eller CPAP-apparater som används för att behandla sömnapné.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja en betalningsförbindelse till våra hälsopartner. Observera att din försäkring måste vara giltig när kostnaderna uppstår.

Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett utlåtande som läkaren eller du själv har skickat oss.

Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

Du kommer att informeras om beslutet som gäller betalningsförbindelsen inom några vardagar.

När du får kännedom om en beviljad betalningsförbindelse, betalar du själv endast en eventuell självriskandel direkt till vår hälsosamarbetspartner. Vår partner skickar slutfakturan direkt till oss.

Vi kan inte bevilja betalningsförbindelse för enskilda besök eller vård i serier.

När du använder HälsoHjälpen kan du eventuellt få ett direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök på förhand, om din försäkring inte har någon självrisk. I dessa fall fakturerar vår hälsosamarbetspartner oss direkt för ditt besök.

Om din försäkring omfattar en ansökningsspecifik självrisk, kan du få en tid till läkare. Då måste du dock själv betala för besöket och ansöka om andelen som överskrider självrisken från din försäkring i efterhand.

Eventuell vård i serier ska du betala själv och ansöka om ersättning i efterhand. Direktfaktureringstillstånd kan inte fås för dessa besök.

Från Sjukkostnadsförsäkringen som företaget tecknar kan du ansöka om ersättning via vår nättjänst. Om ditt avtal omfattar självrisk, drar vi av den vid varje ansökningsgång. Om du har flera läkarbesök, kan du på en och samma gång ansöka om ersättning för kostnaderna för flera besök, varvid man drar av självrisken från ansökan endast en gång. Observera dock att du måste ansöka om ersättning för kostnaderna inom ett år från det att de orsakades.

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och skadeärenden för din räkning. Den befullmäktigade kan sköta ärenden på dina vägnar i vår nättjänst.

Därefter kan den befullmäktigade göra bland annat en skadeanmälan för din räkning och ansöka om ersättning för kostnaderna i vår nättjänst.

Du kan upprätta en fullmakt i vår nättjänst eller på plats på vårt kontor.

Om det förekommer ett tillfälligt fel i vår nättjänst, uppmanar vi dig att prova att ansöka om ersättning på nytt nästa dag.

I försäkringar tecknade av företagare och småföretag (färre än 50 anställda)

På vardagar kl. 8–16 kan du även ringa [09 453 8336](tel:09 453 8336) eller skicka ett krypterat meddelande till https://secure.lahitapiola.fi/vapaaehtoiset.henkilokorvaukset(at)lahitapiola.fi .

I försäkringar som tecknats av stora företag (fler än 50 anställda)

På vardagar kl. 8–16 kan du även ringa 09 453 3222 eller skicka ett krypterat meddelande till https://secure.lahitapiola.fi/yritysten.henkilovahingo(at)lahitapiola.fi .