Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Olycksfall i arbetet eller under arbetsresa

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätter vi olycksfall som drabbat anställda eller företagare när ett olycksfall inträffar i arbetet, i omständigheter som gäller arbetet eller på väg mellan arbetsplatsen och hemmet. I samarbete med våra samarbetspartner vill vi göra det enkelt att uppsöka vård så att du snabbt kan få den hjälp du behöver och kan fokusera på tillfrisknandet.

OBS!

Om du arbetar för ett företag med fler än 50 anställda kan vi ha kommit överens med din arbetsgivare om en skräddarsydd verksamhetsmodell för er i händelse av en skada. Fråga din arbetsgivare om detta.

Gör så här

 1. 1. Kontakta läkare vid behov

  Om din skada kräver vård och du har tillgång till företagshälsovården, kontakta dem i första hand. Du kan också besöka en läkare hos LokalTapiolas samarbetspartner Terveystalo. I brådskande fall kan du besöka vilken som helst dejourerande läkare.

  Ange i samband med besöket arbetsgivarens namn och försäkringsbolag till vårdinrättningen.

 2. 2. Anmäl skadan till din arbetsgivare

  Anmäl skadan till din arbetsgivare omedelbart. Arbetsgivaren gör en skadeanmälan, varefter du får ett försäkringsintyg till din mobil med information om din försäkring. Vi handlägger din skada och kontaktar dig om vi behöver mer information.

 3. 3. Betalningsförbindelse

  Din behandlande läkare begär vid behov en betalningsförbindelse för din fortsatta vård. Vi informerar dig om beslutet per telefon eller SMS.

 4. 4. Anmäl kostnader eller kontakta oss

  Om du redan har haft kostnader kan du anmäla dem med den elektroniska blanketten. Logga in på blanketten med dina bankkoder.

  Om du har frågor kan du skicka e-post till yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi. Observera att e-postförbindelsen är oskyddad.

  Du kan skicka meddelandet krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi/

Gör så här

 1. 1. Anmäl en skada som drabbat en arbetstagare

  Anmäl arbetstagarens skada genom att fylla i ett försäkringsintyg (pdf).

  Öppna blanketten

  Vid behov kan du också fylla i försäkringsintyget på engelska. You can also compile an insurance certificate in English.

  Insurance certificate
 2. 2. Anmäl lön för sjukdomstid

  Anmäl löner för sjukdomstid i nättjänsten eller fyll i blanketten nedan om arbetstagarens skada orsakar sjukfrånvaro i minst 3 dagar i följd efter olycksdagen.

  Öppna blanketten

 3. 3. Kontakta oss vid behov

  Om du har frågor kan du ringa oss på 09 453 3777 mån-fre kl. 9-16 eller skicka e-post till yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi. Observera att e-postförbindelsen är oskyddad.

  Du kan skicka meddelandet krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi

 1. 1. Kontakta läkare vid behov

  Om din skada kräver vård och du har tillgång till företagshälsovården, kontakta dem i första hand. Du kan också besöka en läkare hos LokalTapiolas samarbetspartner Mehiläinen, Terveystalo eller Pihlajalinna. I brådskande fall kan du besöka vilken som helst dejourerande läkare.

  Ange i samband med besöket på vårdinrättningen ditt företags namn och försäkringsbolag.

 2. 2. Anmäl en skada

  Anmäl skadan genom att fylla i ett försäkringsintyg (pdf).

  Öppna blanketten

  Du får ett försäkringsintyg till din mobil med information om din försäkring. Vi handlägger din skada och kontaktar dig om vi behöver mer information.

  Vid behov kan du också fylla i försäkringsintyget på engelska. You can also compile an insurance certificate in English.

  Insurance certificate
 3. 3. Betalningsförbindelse

  Din behandlande läkare begär vid behov en betalningsförbindelse för din fortsatta vård. Vi meddelar dig om beslutet per telefon eller SMS.

 4. 4. Anmäl kostnader eller kontakta oss

  Om du redan har haft kostnader kan du anmäla dem med den elektroniska blanketten. Logga in på blanketten med dina bankkoder.

  Om du har frågor kan du skicka e-post till yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi. Observera att e-postförbindelsen är oskyddad.

  Du kan skicka meddelandet krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi/

Vanliga frågor

Med olycksfall avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en skada mot dennes vilja. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen täcker inte behandling o.d. kostnader som uppkommit på grund av sjukdom.

Om din skada kräver behandling och du har tillgång till företagshälsovården, kontakta dem i första hand. Du kan också besöka en läkare hos LokalTapiolas samarbetspartner Terveystalo. I brådskande fall kan du besöka vilken som helst dejourerande läkarmottagning.

Meddela alltid utan dröjsmål din arbetsgivare om en olycka eller misstanke om yrkessjukdom. Arbetsgivaren gör en skadeanmälan till oss och du får ett försäkringsintyg på detta via SMS till din mobil. Du kan behöva intyget på vårdinrättningen.

I vissa fall kan läkaren anse att din skada behöver utredas närmare, till exempel med magnetröntgen eller så kan din skada kräva en operation. I sådana fall skriver läkaren ett utlåtande där man begär en betalningsförbindelse från oss. Vi behandlar inkommande betalningsförbindelser snabbt och meddelar dig via sms eller telefon när ett beslut har fattats.

Vid olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom kan du ansöka om ersättning för kostnader i samband med behandlingen av den skada som olycksfallet orsakat. Sådana kostnader är till exempel kostnader för läkemedel och förband som du själv betalat, resekostnader till apoteket eller läkaren, sjukvårds- och läkarkostnader.

Om du redan har haft kostnader kan du anmäla dem med den elektroniska blanketten. Logga in på blanketten med dina nätbankskoder.

Vi betalar ersättning för inkomstbortfall när arbetsoförmågan anses bero på ett olycksfall och sjukledigheten pågår i minst tre dagar i följd efter olycksdagen.

Ersättningsbeloppet betalas enligt inkomstbortfall för upp till 28 dagars arbetsoförmåga, och ofta betalar arbetsgivaren sjuklön, vilket vi ersätter till arbetsgivaren. När arbetsoförmågan varar längre än 28 dagar, grundar sig inkomstbortfallet som betalas på en separat fastställd årsarbetsinkomst, för vilken vi begär uppgifter från inkomstregistret, skattemyndigheten och i vissa fall också arbetsgivaren.

Vi behandlar handlingarna i den ordning de tas emot. Om du har fått en begäran om ytterligare information, vänligen svara på den så snart som möjligt.

Ersättningsbarheten för ditt ärende avgörs i genomsnitt inom 0-7 dagar.

Betalningsförbindelseärenden som begärs av läkare behandlas i genomsnitt inom 1–2 dagar.

I genomsnitt ersätter vi dig de kostnader du meddelat inom 1-7 dagar.

Vi betalar ersättning för inkomstbortfall så snart vi har fått de uppgifter som krävs för ett ersättningsbeslut.

Om du redan har haft kostnader kan du anmäla dem med den elektroniska blanketten. Logga in på blanketten med dina nätbankskoder.

Sjukpensionen betalas den sista vardagen i varje månad, utom i januari, då den betalas ut den första vardagen i månaden.

Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att möjliggöra en återgång till det tidigare arbetet eller en övergång till nya arbetsuppgifter. Rehabiliteringen är alltid individuell och innehåller olika alternativ från arbetsprövning till omskolning.

Du kan söka ändring i ett ersättningsbeslut som du har fått genom att följa anvisningarna på baksidan.

Tidsfristen för att söka ändring är 30 dagar från det att du fick kännedom om beslutet. Överklagandet skickas till oss och vi skickar det till besvärsnämnden.

Beslutet från besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan överklagas till försäkringsdomstolen och för försäkringsdomstolens avgörande kan du ansöka om besvärstillstånd från högsta domstolen.

Det är kostnadsfritt att söka ändring.

Hur kan jag ge en fullmakt för skötsel av ersättningsärendet?

Eftersom det är frågan om en lagstadgad ersättningsgren måste man i fullmakten specificera att fullmakten gäller ett visst skadefall. Därför duger inte den s.k. öppna fullmakten som bolagsgruppen i allmänhet använder som fullmakt i lagstadgade ersättningsgrenar. Här kan du fylla i en skadespecifik fullmakt. När du undertecknat fullmakten kan du skicka den till oss per krypterad e-post på adressen
https://secure.lahitapiola.fi/index.cgi?recipient=yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi

Du kan även kontakta oss per e-post, vår adress är yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi. Vänligen beakta att e-posten är okrypterad.

Du kan skicka meddelandet krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi/

Vid behov kan du även ringa oss på 09 453 3777 måndag–fredag klockan 9–16.