<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagsskydd

Om du har Företagsskydd, kan du söka ersättning för tillfällig eller bestående arbetsoförmåga, invaliditet till följd av olycksfall samt engångsersättning för allvarlig sjukdom beroende på det försäkringsskydd som ingår i försäkringen.